NYILATKOZAT VIDEO és HANGFELVÉTEL KÉSZÍTÉSÉHEZ

Tisztelt Résztvevő!

A polgári törvénykönyvről szóló 2013.évi V. tv. 2:48 § -a, valamint az EU 2016/679 Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bek a.) pont értelmében tájékoztatom, hogy a telc Hungary Nonprofit Kft/ H-1132 Budapest, Váci út 22-24./VII. Továbbiakban: telc Hungary /a 2022 április 21-én megrendezésre kerülő webinárium során video és hangfelvételt készítünk, melyen a résztvevők szerepelnek. A résztvevőket az telc Hungary nem kötelezi a felvételeken történő szereplésre ill. adatszolgáltatásra, ezt kizárólag írásos hozzájárulás alapján teszi. A telc Hungary kinyilvánítja, hogy adatkezelése nem sérti a résztvevő személyhez fűződő, a jó hírnév, a becsület, illetve az emberi méltóság védelméhez fűződő jogait.
Az adatkezelés jogalapja: az Európa Parlament és a Tanács 2016/679 (,,GDPR”) rendelete 6. cikk (1) bekezdés a.) pontja, valamint a polgári törvénykönyvről szóló 2013.évi V. tv. 2:48 § -a.
A felvételek készítésének célja: A telc Hungary által szervezett webinárium tartalmához hozzáférést biztosítson nem publikus, zárt csoport számára. A telc Hungary a rögzített adatokat az adatbiztonsági és adatvédelmi szabályzatában meghatározott elvek alapján kezeli, és harmadik fél számára nem adja át.
A kezelt adatok köre: A webináriumon készült videó ill. hangfelvétel, valamint a webináriumon részt vevő természetes személyek adatai (név, email cím).
Az adatkezelés időtartama: A webináriumon résztvevő által adott hozzájárulás visszavonásáig.
Az adatok tárolásának helye: A telc Hungary vonatkozó adatbázisa
Az adatok megismerésére jogosult személyek köre: zárt (a telc Hungary munkatársai)
A telc Hungary a videó, ill. fényképfelvételekkel kapcsolatos adatok, valamint a személyes adatok kezeléséről adatbiztonsági és adatvédelmi szabályzatot készített, mely a telc Hungary irodavezetőjénél megtekinthető. A szabályzat alapján Ön a telc Hungary adatkezelésre jogosult vezetőjéhez, megkereséssel fordulhat, melyben jogosult az EU 2016/679 Általános Adatvédelmi Rendelet rendelkezéseinek megfelelően személyes adatainak kezeléséről tájékoztatást, valamint adatainak helyesbítését, törlését, ill. az adatkezelés korlátozását kémi.
Tájékoztatjuk, hogy jogainak sérelme esetén az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzatban megtalálható elérhetőségeken jogosult tiltakozni, bírósághoz, illetve a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulni. A videó, ill. fényképfelvétel készítéséhez, ill. személyes adataim kezeléséhez egyéni döntésem alapján hozzájárulok:

Budapest, 2022. 04. 14.