Speciális igényű vizsgázók kedvezményei

Az egyedi eljárást igénylő vizsgázók a kedvezményre jogosító igényüket 32 nappal a vizsga előtt (vak vizsgázók esetében 6 hónappal a vizsga előtt) az info@telcvizsga.hu címre nyújtsák be.

Ehhez 1 évnél nem régebbi orvosi, és/vagy szakértői igazolást kell csatolniuk.

A kérelmek feldolgozásáért a Vizsgaközpont szakmai vezetője felelős, és egyben ő a kapcsolattartó a sajátos igényű vizsgázók tájékoztatása és a vonatkozó kérdéseik megválaszolásában.
A kérelmeket a Vizsgaközpont megvizsgálja, mérlegeli és továbbítja a telc gGmbH-nak jóváhagyásra. A kedvezmény megadásáról a Vizsgaközpont értesíti a vizsgázót.

A speciális feltételek biztosítása csak egy megadott vizsgaidőpontra érvényes. Ilyenkor gondoskodni kell a vizsgadolgozatok megfelelő előkészítéséről (pl. nagyított verzió), és a vizsga dokumentációjának megfelelő módon való elkészítéséről.

Jóváhagyás után a vizsgahelyeknek kötelességük a speciális igényű vizsgázók számára megfelelő körülményeket biztosítani.

Az esélyegyenlőség figyelembevételével a részképességzavar fajtájától és fokától függően a Vizsgaközpont egyedi elbírálás alapján dönt az érintett vizsgázók számára adható kedvezmények biztosításáról.

A speciális igényű vizsgázók közé tartoznak az állandó vagy tartós fogyatékossággal élők (pl. a fizikai fogyatékosság), a diszlexiás, hallási nehézségekkel és teljes vagy részleges látáskárosodással, tartós vagy ideiglenes mozgáskorlátozással vagy ideiglenes fogyatékossággal (pl. törött végtag) élő vizsgázók.

a) többletidő (a normál időnél max.100%-kal hosszabb) biztosítása valamely feladat megoldásánál (pl. a készségzavar, diszgráfia, diszlexia esetén)

b) a feladatsor, a válaszlap vagy más szükséges dokumentum speciális formában való biztosítása (így a feladatsor, válaszlap nagyított verzióban, vagy egyes vizsgáknál Braille-írással való előállítása)

c) a gépi szöveg többszöri meghallgatása vagy személy/szaktanár általi felolvasása (halláskárosodással rendelkezőknél egyedi esetekben)

d) a vizsgára való beosztáskor vagy ültetéskor egyedi eljárás (pl. első sorba ültetés a magnóhallgatáskor, szóbeli vizsgán első körbe való beosztás, földszinten vizsgáztatás kerekesszékeseknél külön szoba biztosítása)

e) egyedi méltányosság a szóbelinél erősen beszédzavaros vizsgázóknál, vagy erősen halláskárosult vizsgázóknál

f) az akadálymentesítés feltételeinek megfelelő vizsgahelyszínre történő beosztás és/vagy személyes segítség biztosítása (pl. külön szoba mozgássérülteknél)
Speciális esetekben a Nyelvvizsgáztatási Akkreditációs Központ véleményét, állásfoglalását kéri ki a Vizsgaközpont.

A fenti engedményeket leszámítva a fogyatékossággal élő vizsgázókra is ugyanazok a szabályok vonatkoznak, mint a többi vizsgázóra. A Vizsgaközpont a lehetőségeihez mérten a lehető legjobb körülményeket biztosítja minden egyes vizsgázónak.

A fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény és a 137/2008. R. 8. § (2) f) bekezdésében foglaltak értelmében a vizsgahely legjobb tudása szerint biztosít egyenlő esélyeket, megfelelő körülményeket a fogyatékkal élő vizsgázók számára.

A vizsgahely a sajátos igényekről és a speciális vizsgáztatás körülményeiről minden esetben köteles a Vizsgaközponttal egyeztetni. A Vizsgaközpont mint a telc külföldi országban működtetett vizsgaközpontja eleget kell tegyen a németországi esélyegyenlőségi törvény, valamint az Európai Unió (2006/54 / EK irányelv, és 2006. évi általános egyenlő bánásmódról szóló törvény) rendelkezéseinek és ennek megfelelően cselekedni.

Amiket mások kérdeztek …

GYAKORI KÉRDÉSEK

A fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény és a 137/2008. R. 8. § (2) f) bekezdésében foglaltak értelmében a vizsgahelyek legjobb tudásuk szerint biztosítanak egyenlő esélyeket, megfelelő körülményeket a fogyatékkal élő vizsgázók számára.


A vizsgahely a sajátos igényekről és a speciális vizsgáztatás körülményeiről minden esetben a Vizsgaközponttal kell egyeztetni a megfelelő kérelem benyújtását követően.

Lépjen velünk kapcsolatba: