Nyelvvizsga felépítése

1. Lépés jelentkezés a nyelvvizsgára

A telc nyelvvizsgára legkésőbb 32 nappal a vizsga előtt kell jelentkezni.
Vizsgaidőpontok >>

A vizsgajelentkezés online módon történik.
Vizsgadíj befizetése banki átutalással vagy bankkártyával történik.
Vizsgadíjak >>

A vizsgadíjak egy összegben kell befizetni, részletfizetésre nincs lehetőség.
Online jelentkezés nyelvvizsgára >>

A jelentkezési határidőt követően lehetőség van úgynevezett pótjelentkezésre a vizsga előtti
22. napig pótdíj befizetésével.

Részletek >>

2. Lépés a jelentkezést követően e-mailben visszaigazolást kap a jelentkezésről
A jelentkezési időszak lezárását követően kerül sor a vizsgázók beosztására, amelyről legkésőbb 10 nappal a vizsga előtt elektronikus úton (e-mailben) kapnak értesítést. Az értesítő tartalmazza a nyelvvizsga pontos időpontját és helyszínét. A vizsgázónak ellenőrizni kell az értesítőben szereplő személyes adatait. Elírás esetén a hibát írásban kell jeleznie a Vizsgaközpontnak (info@telcvizsga.hu). Amennyiben a vizsgázó nem kapja meg a elküldött értesítőt, azt be kell jelentenie e-mailben vagy telefonon a Vizsgaközpontnál (info@telcvizsga.hu). A Vizsgaközpont nem vállal felelősséget az olyan esetekért, amikor a vizsgázó elmulasztja a megkeresést és jelezni a hibát. A Vizsgaközpont nem vállal felelősséget a vizsgaértesítés megérkezéséért sem, amennyiben annak elküldése az előírt protokollnak megfelelően megtörtént.  
3. Lépés megjelenés a nyelvvizsgán

A vizsgázó a vizsga kihirdetett időpontja előtt 30 perccel a számára kijelölt vizsgaterem előtt várakozik, és a teremfelügyelő engedélyével lép be a terembe.
Az írásbeli és/vagy szóbeli vizsgára késve érkező vizsgázók nem tehetnek vizsgát!
A vizsgázó a vizsgára köteles magával hozni az azonosításhoz szükséges okmányokat, ceruzát és radírt.
A vizsgázó saját belátása szerint italt (javasolt: egy darab zárható, átlátszó palack) bevihet magával a vizsgára. Az italos palackról a címkét, ha van, el kell távolítani.
A vizsgahelyiségbe való belépés előtt minden jelöltnek érvényes arcképes hivatalos igazolvánnyal kell igazolnia magát. Érvényes igazolvány nélkül a vizsgázó nem vizsgázhat.

4. Lépés írásbeli nyelvvizsga

A B1 szint Magyarországon az alapfoknak felel meg. A vizsga írásbeli és szóbeli részére egymás után, azonos napon kerül sor. A vizsgán nem lehet szótárt használni. A vizsgázók részére alapvetően a ceruza és a toll együttes használatát javasoljuk vizsga satírozós részén. Amennyiben a vizsgázó úgy dönt, hogy kizárólag tollat használ, úgy javításra nincsen lehetősége. A levélírás vizsgarészén a vizsgázó dönti el, hogy melyik íróeszközt használja. A szóbeli vizsgán a vizsgázók egymással folytatnak beszélgetést a megadott feladatról.

A magyarországi akkreditáció szerint az írásbeli vizsga során nincs szünet.

Akkor sikeres a komplex vizsga, ha a vizsgázó az írásbeli és a szóbeli vizsgarészen összesen eléri a 60%-ot (198 pont) és legalább 40%-os eredményt az egyes készségeknél (olvasott szöveg értése, levélírás, hallás utáni értés, beszédkészség) is. Így kapja meg a vizsgázó a végleges pontot (max. 330 pont), illetve százalékos eredményét. A vizsgázó ilyenkor sikeres nemzetközi és államilag elismert komplex bizonyítványt kap.

Amennyiben a vizsgázó komplex vizsgára jelentkezett, de csak a szóbeli vizsgarészen, vagy csak az írásbeli vizsgarészen éri el a legalább 60%-os teljesítményt, nemzetközi eredménylapot és magyarországi részbizonyítványt kap (írásbeli vagy szóbeli).

I. Olvasott szöveg értése
 1. Globális értés mérésére a vizsgázónak 5 rövid szöveghez megfelelő címet kell választania 10 előre megadott cím közül.
 2. Komplex értés igazolására 5 feleletválasztós kérdésre kell válaszolni.
 3. Szelektív olvasási feladat keretében 12 hirdetés alapján 10 állításnak kell párt találni.
II. Nyelvtani, lexikai ismeretek
 1. Egybefüggő szövegben kell megoldani 10 feleletválasztós tesztkérdést.
 2. Egybefüggő szövegben kell elhelyezni 10 szót 15 előre megadott szó közül.
III. Fogalmazási készség (2 levél megírása)

1. A levélírás során 4 előre megadott tartalmi elem befoglalásával kell egy félhivatalos vagy magánlevelet írni.
2. Egy baráti e-mail megírása rövid utasítás alapján.

A B1 szint Magyarországon az alapfoknak felel meg. A vizsga írásbeli és szóbeli részére egymás után, azonos napon kerül sor. A vizsgán nem lehet szótárt használni. A vizsgázók részére alapvetően a ceruza és a toll együttes használatát javasoljuk vizsga satírozós részén. Amennyiben a vizsgázó úgy dönt, hogy kizárólag tollat használ, úgy javításra nincsen lehetősége. A levélírás vizsgarészén a vizsgázó dönti el, hogy melyik íróeszközt használja. A szóbeli vizsgán a vizsgázók egymással folytatnak beszélgetést a megadott feladatról.
A magyarországi akkreditáció szerint az írásbeli vizsga során nincs szünet.
Akkor sikeres a komplex vizsga, ha a vizsgázó az írásbeli és a szóbeli vizsgarészen összesen eléri a 60%-ot (198 pont) és legalább 40%-os eredményt az egyes készségeknél (olvasott szöveg értése, levélírás, hallás utáni értés, beszédkészség) is. Így kapja meg a vizsgázó a végleges pontot (max. 330 pont), illetve százalékos eredményét. A vizsgázó ilyenkor sikeres nemzetközi és államilag elismert komplex bizonyítványt kap.
Amennyiben a vizsgázó komplex vizsgára jelentkezett, de csak a szóbeli vizsgarészen, vagy csak az írásbeli vizsgarészen éri el a legalább 60%-os teljesítményt, nemzetközi eredménylapot és magyarországi részbizonyítványt kap (írásbeli vagy szóbeli).

I. Olvasott szöveg értése

1. Globális értés mérésére a vizsgázónak 5 rövid szöveghez megfelelő címet kell választania 10 előre megadott cím közül.
2. Komplex értés igazolására 5 feleletválasztós kérdésre kell válaszolni.
3. Szelektív olvasási feladat keretében 12 hirdetés alapján 10 állításnak kell párt találni.

II. Nyelvtani, lexikai ismeretek

1. Egybefüggő szövegben kell megoldani 10 feleletválasztós tesztkérdést.
2. Egybefüggő szövegben kell elhelyezni 10 szót 15 előre megadott szó közül.

III. Fogalmazási készség (2 levél megírása)

1. A levélírás során 4 előre megadott tartalmi elem befoglalásával kell egy félhivatalos vagy magánlevelet írni.
2. Egy baráti e-mail megírása rövid utasítás alapján.

A B2 szint Magyarországon a középfoknak felel meg. A vizsga írásbeli és szóbeli részére egymás után, azonos napon kerül sor. A vizsgán nem lehet szótárt használni. A vizsgázók részére alapvetően a ceruza és a toll együttes használatát javasoljuk vizsga satírozós részén. Amennyiben a vizsgázó úgy dönt, hogy kizárólag tollat használ, úgy javításra nincsen lehetősége. A levélírás vizsgarészén a vizsgázó dönti el, hogy melyik íróeszközt használja. A szóbeli vizsgán a vizsgázók egymással folytatnak beszélgetést a megadott feladatról.

A magyarországi akkreditáció szerint az írásbeli vizsga során nincs szünet.

Akkor sikeres a komplex vizsga, ha a vizsgázó az írásbeli és a szóbeli vizsgarészen összesen eléri a 60%-ot (198 pont) és legalább 40%-os eredményt az egyes készségeknél (olvasott szöveg értése, levélírás, hallás utáni értés, beszédkészség) is. Így kapja meg a vizsgázó a végleges pontot (max. 330 pont), illetve százalékos eredményét. A vizsgázó ilyenkor sikeres nemzetközi és államilag elismert komplex bizonyítványt kap.

Amennyiben a vizsgázó komplex vizsgára jelentkezett, de csak a szóbeli vizsgarészen, vagy csak az írásbeli vizsgarészen éri el a legalább 60%-os teljesítményt, nemzetközi eredménylapot és magyarországi részbizonyítványt kap (írásbeli vagy szóbeli).

I. Olvasott szöveg értése
 1. Globális értés mérésére a vizsgázónak 5 rövid szöveghez megfelelő címet kell választania 10 előre megadott cím közül.
 2. Komplex értés igazolására 5 feleletválasztós kérdésre kell válaszolni.
 3. Szelektív olvasási feladat keretében 12 hirdetés alapján 10 állításnak kell párt találni.
II. Nyelvtani, lexikai ismeretek
 1. Egybefüggő szövegben kell megoldani 10 feleletválasztós tesztkérdést.
 2. Egybefüggő szövegben kell elhelyezni 10 szót 15 előre megadott szó közül.
III. Fogalmazási készség (2 levél megírása)

1. A levélírás során 4 előre megadott tartalmi elem befoglalásával kell egy félhivatalos vagy magánlevelet írni.
2. Egy baráti e-mail megírása rövid utasítás alapján.

A B2 szint Magyarországon a középfoknak felel meg. A vizsga írásbeli és szóbeli részére egymás után, azonos napon kerül sor. A vizsgán nem lehet szótárt használni. A vizsgázók részére alapvetően a ceruza és a toll együttes használatát javasoljuk vizsga satírozós részén. Amennyiben a vizsgázó úgy dönt, hogy kizárólag tollat használ, úgy javításra nincsen lehetősége. A levélírás vizsgarészén a vizsgázó dönti el, hogy melyik íróeszközt használja. A szóbeli vizsgán a vizsgázók egymással folytatnak beszélgetést a megadott feladatról.
A magyarországi akkreditáció szerint az írásbeli vizsga során nincs szünet.
Akkor sikeres a komplex vizsga, ha a vizsgázó az írásbeli és a szóbeli vizsgarészen összesen eléri a 60%-ot (198 pont) és legalább 40%-os eredményt az egyes készségeknél (olvasott szöveg értése, levélírás, hallás utáni értés, beszédkészség) is. Így kapja meg a vizsgázó a végleges pontot (max. 330 pont), illetve százalékos eredményét. A vizsgázó ilyenkor sikeres nemzetközi és államilag elismert komplex bizonyítványt kap.
Amennyiben a vizsgázó komplex vizsgára jelentkezett, de csak a szóbeli vizsgarészen, vagy csak az írásbeli vizsgarészen éri el a legalább 60%-os teljesítményt, nemzetközi eredménylapot és magyarországi részbizonyítványt kap (írásbeli vagy szóbeli).

I. Olvasott szöveg értése

1. Globális értés mérésére a vizsgázónak 5 rövid szöveghez megfelelő címet kell választania 10 előre megadott cím közül.
2. Komplex értés igazolására 5 feleletválasztós kérdésre kell válaszolni.
3. Szelektív olvasási feladat keretében 12 hirdetés alapján 10 állításnak kell párt találni.

II. Nyelvtani, lexikai ismeretek

1. Egybefüggő szövegben kell megoldani 10 feleletválasztós tesztkérdést.
2. Egybefüggő szövegben kell elhelyezni 10 szót 15 előre megadott szó közül.

III. Fogalmazási készség (2 levél megírása)

1. A levélírás során 4 előre megadott tartalmi elem befoglalásával kell egy félhivatalos vagy magánlevelet írni.
2. Egy baráti e-mail megírása rövid utasítás alapján.

Az C1 szint Magyarországon az felsőfoknak felel meg. A vizsga írásbeli és szóbeli részére egymás után, azonos napon kerül sor. A vizsgán nem lehet szótárt használni. A vizsgázók részére alapvetően a ceruza és a toll együttes használatát javasoljuk vizsga satírozós részén. Amennyiben a vizsgázó úgy dönt, hogy kizárólag tollat használ, úgy javításra nincsen lehetősége. A levélírás vizsgarészén a vizsgázó dönti el, hogy melyik íróeszközt használja. A szóbeli vizsgán a vizsgázók egymással folytatnak beszélgetést a megadott feladatról. A szóbeli vizsgán a vizsgázók egymással folytatnak beszélgetést a megadott feladatról. C1 szinten a szóbeli vizsga előtt nincs felkészülési idő.

A magyarországi akkreditáció szerint az írásbeli vizsga során nincs szünet.

Akkor sikeres a komplex vizsga, ha a vizsgázó az írásbeli és a szóbeli vizsgarészen összesen eléri a 60%-ot (128,5 pont) és legalább 40%-os eredményt az egyes készségeknél (olvasott szöveg értése, levélírás, hallás utáni értés, beszédkészség) is. Így kapja meg a vizsgázó a végleges pontot (max. 214 pont), illetve százalékos eredményét. A vizsgázó ilyenkor sikeres nemzetközi és államilag elismert komplex bizonyítványt kap.

Amennyiben a vizsgázó komplex vizsgára jelentkezett, de csak a szóbeli vizsgarészen, vagy csak az írásbeli vizsgarészen éri el a legalább 60%-os teljesítményt, nemzetközi eredménylapot és magyarországi részbizonyítványt kap (írásbeli vagy szóbeli).

I. Olvasott szöveg értése
 1. Szöveg kiegészítése: egy szöveghez adott nyolc mondat, melyekből hat mondatot kell a beszámozott szövegben a megfelelő helyre illeszteni. A további két mondat kakukktojás.
 2. Összefüggő szöveg feldolgozása párosítás segítségével: 6 mondatról kell megállapítani, hogy az öt bekezdésre bontott szöveg melyik bekezdéséhez tartozik.
 3. 11 állításról kell megállapítani, hogy igaz, hamis vagy az adott formában az információ nem szerepel a szövegben. Továbbá a szöveghez a legtalálóbb címet kell kiválasztani három lehetőség közül.
II. Nyelvtani, lexikai ismeretek

1. Egybefüggő szövegben kell megoldani 22 feleletválasztós tesztkérdést.

III. Fogalmazási készség (2 levél megírása)

1. Kötelező feladat: központilag kiválasztott fogalmazási feladat, ami általában egy esszé megírása. A téma bármi lehet. Szavak száma: min. 200 szó.
2. Választható feladat: a vizsgázó 4 téma közül választ egyet. Majd egy input alapján egy hivatalos, félhivatalos vagy baráti stílusú levelet, feljegyzést, olvasói levelet vagy egyéb írásművet kell írnia. Előfordulhat, hogy több hivatalos jellegű téma közül kell választania. Az értékelésnél azt veszik figyelembe, hogy a vizsgázó teljesítette-e az adott feladatot, megfelelt-e az irányított szempontoknak, valamint, hogy képes-e világosan, megfelelő szókincs használattal koherens nyelvtanilag is helyes szöveget alkotni. Szavak száma: min. 150 szó.

Az C1 szint Magyarországon a felsőfoknak felel meg. A vizsga írásbeli és szóbeli részére egymás után, azonos napon kerül sor. A vizsgán nem lehet szótárt használni. A vizsgázók részére alapvetően a ceruza és a toll együttes használatát javasoljuk a vizsga satírozós részén. Amennyiben a vizsgázó úgy dönt, hogy kizárólag tollat használ, úgy javításra nincsen lehetősége. A levélírás vizsgarészen a vizsgázó dönti el, hogy melyik íróeszközt használja. A szóbeli vizsgán a vizsgázók egymással folytatnak beszélgetést a megadott feladatról. C1 szinten a szóbeli vizsga előtt nincs felkészülési idő.
A magyarországi akkreditáció szerint az írásbeli vizsga során nincs szünet.
Akkor sikeres a komplex vizsga, ha a vizsgázó az írásbeli és a szóbeli vizsgarészen összesen eléri a 60%-ot (128,5 pont) és legalább 40%-os eredményt az egyes készségeknél (olvasott szöveg értése, levélírás, hallás utáni értés, beszédkészség) is. Így kapja meg a vizsgázó a végleges pontot (max. 214 pont), illetve százalékos eredményét. A vizsgázó ilyenkor sikeres nemzetközi és államilag elismert komplex bizonyítványt kap.
Amennyiben a vizsgázó komplex vizsgára jelentkezett, de csak a szóbeli vizsgarészen, vagy csak az írásbeli vizsgarészen éri el a legalább 60%-os teljesítményt, nemzetközi eredménylapot és magyarországi részbizonyítványt kap (írásbeli vagy szóbeli).

I. Olvasott szöveg értése

1. Szöveg kiegészítése: egy szöveghez adott nyolc mondat, melyekből hat mondatot kell a beszámozott szövegben a megfelelő helyre illeszteni. A további két mondat kakukktojás.
2. Összefüggő szöveg feldolgozása párosítás segítségével: 6 mondatról kell megállapítani, hogy az öt bekezdésre bontott szöveg melyik bekezdéséhez tartozik.
3. 11 állításról kell megállapítani, hogy igaz, hamis vagy az adott formában az információ nem szerepel a szövegben. Továbbá a szöveghez a legtalálóbb címet kell kiválasztani három lehetőség közül.

II. Nyelvtani, lexikai ismeretek

1. Egybefüggő szövegben kell megoldani 22 feleletválasztós tesztkérdést.

III. Fogalmazási készség (2 levél megírása)

1. Kötelező feladat: központilag kiválasztott fogalmazási feladat, ami általában egy esszé megírása. A téma bármi lehet. Szavak száma: min. 200 szó.
2. Választható feladat: a vizsgázó 4 téma közül választ egyet. Majd egy input alapján egy hivatalos, félhivatalos vagy baráti stílusú levelet, feljegyzést, olvasói levelet vagy egyéb írásművet kell írnia. Előfordulhat, hogy több hivatalos jellegű téma közül kell választania. Az értékelésnél azt veszik figyelembe, hogy a vizsgázó teljesítette-e az adott feladatot, megfelelt-e az irányított szempontoknak, valamint, hogy képes-e világosan, megfelelő szókincshasználattal koherens nyelvtanilag is helyes szöveget alkotni. Szavak száma: min. 150 szó.

5. Lépés szóbeli nyelvvizsga
I. Hallott szöveg értése
 1. Szelektív értés mérésére a vizsgázók a szöveg meghallgatása után 5 igaz/hamis kérdésre válaszolnak. A feladatot kétszer hallgathatják meg a vizsgázók.
 2. Komplex értés igazolására a vizsgázók a szöveg meghallgatása után 10 igaz/hamis kérdésre válaszolnak. A feladatot kétszer hallgathatják meg a vizsgázók.
 3. Globális értés igazolására a vizsgázók a szöveg meghallgatása után 5 megkezdett mondatot kell befejezni. A válaszok adottak. A hallott szövegek között van egy kakukktojás, amelyhez nem tartozik állítás. A feladatot egyszer hallgathatják meg a vizsgázók. Ezt a vizsgakészséget az írábeli feladatokat követően, délelőtt vizsgáztatjuk. Ezt fokozottan vegyék figyelembe, akik nem vesznek részt a teljes vizsgán.
II. Beszédkészség mérése

20 perc felkészülés
Tudnivalók: A vizsgázók a felkészülési idő alatt jegyzetet készíthetnek (nem a feladatlapra), amit a vizsgán használhatnak. A vizsga során nem a készített jegyzetek felolvasását kérjük, hanem a másik vizsgázóval történtő beszélgetést, hiszen a vizsgarész a kommunikatív képességeket méri.
1. Kapcsolatfelvétel / bemutatkozás
A bemutatkozás (kapcsolatfelvétel) feladat szinte kötetlen beszélgetés abból a célból, hogy a vizsgázók minél többet tudjanak meg egymásról. Az egyik vizsgáztató felvet még egy témát.
2. Véleménykifejtés / Vita
A téma alapú beszélgetés feladat keretében valamely – szöveg és kép formájában fölvázolt – kérdéskör megvitatását várjuk a vizsgázóktól. A feladatlapjaikon különböző az információ ugyanazzal a témával kapcsolatban.
3. Problémamegoldás / konszenzuskeresés
A szituációs gyakorlat (közös feladatmegoldás) esetében valamely helyzet együttes megoldásának módjában, részleteiben kell a beszélgetőtársaknak konszenzusra jutniuk és megállapodniuk.
A telc English B1-es szint beszédértés vizsgarész bemutatásához itt tekinthet meg mintavideót.

Szóbeli témakörök letöltése >>

I. Hallott szöveg értése
 1. Szelektív értés mérésére a vizsgázók a szöveg meghallgatása után 5 igaz/hamis kérdésre válaszolnak. A feladatot kétszer hallgathatják meg a vizsgázók.
 2. Komplex értés igazolására a vizsgázók a szöveg meghallgatása után 10 igaz/hamis kérdésre válaszolnak. A feladatot kétszer hallgathatják meg a vizsgázók.
 3. Globális értés igazolására a vizsgázók a szöveg meghallgatása után 5 megkezdett mondatot kell befejezni. A válaszok adottak. A hallott szövegek között van egy kakukktojás, amelyhez nem tartozik állítás. A feladatot egyszer hallgathatják meg a vizsgázók. Ezt a vizsgakészséget az írábeli feladatokat követően, délelőtt vizsgáztatjuk. Ezt fokozottan vegyék figyelembe, akik nem vesznek részt a teljes vizsgán.
II. Beszédkészség mérése

20 perc felkészülés
Tudnivalók: A vizsgázók a felkészülési idő alatt jegyzetet készíthetnek (nem a feladatlapra), amit a vizsgán használhatnak. A vizsga során nem a készített jegyzetek felolvasását kérjük, hanem a másik vizsgázóval történtő beszélgetést, hiszen a vizsgarész a kommunikatív képességeket méri.
1. Kapcsolatfelvétel / bemutatkozás
A bemutatkozás (kapcsolatfelvétel) feladat szinte kötetlen beszélgetés abból a célból, hogy a vizsgázók minél többet tudjanak meg egymásról. Az egyik vizsgáztató felvet még egy témát.
2. Véleménykifejtés / Vita
A téma alapú beszélgetés feladat keretében valamely – szöveg és kép formájában fölvázolt – kérdéskör megvitatását várjuk a vizsgázóktól. A feladatlapjaikon különböző az információ ugyanazzal a témával kapcsolatban.
3. Problémamegoldás / konszenzuskeresés
A szituációs gyakorlat (közös feladatmegoldás) esetében valamely helyzet együttes megoldásának módjában, részleteiben kell a beszélgetőtársaknak konszenzusra jutniuk és megállapodniuk.
A telc English B1-es szint beszédértés vizsgarész bemutatásához itt tekinthet meg mintavideót.

Szóbeli témakörök letöltése >>

I. Hallott szöveg értése

1. A globális értés mérésére a vizsgázóknak a szöveg meghallgatása után 5 címet kell a hallott szövegekhez párosítani. A feladatot egyszer hallgathatják meg a vizsgázók.
2. A részletes értés mérésére a vizsgázóknak a szöveg meghallgatása után 10 igaz/hamis kérdésre válaszolnak. A feladatot egyszer hallgathatják meg a vizsgázók.
3. A szelektív értés mérésére a vizsgázók 5 feleletválasztós kérdésre válaszolnak. Választaniuk kell a,b,c lehetőségekből, melyeket egy tőmondat vezet be. A felvétel egyszer kerül lejátszásra.

II. Beszédkészség mérése

20 perc felkészülés
Tudnivalók: A vizsgázók a felkészülési idő alatt jegyzetet készíthetnek (nem a feladatlapra), amit a vizsgán használhatnak. A vizsga során nem a készített jegyzetek felolvasását kérjük, hanem a másik vizsgázóval történt beszélgetést, hiszen a vizsgarész a kommunikatív képességeket méri.
1. Kapcsolatfelvétel / bemutatkozás
Ez idő alatt lehetőségük van a vizsgázóknak, hogy a vizsga elején megismerkedjenek egymással, így könnyebben tudnak majd beszélgetni a vizsga során. Hobbi vagy nyelvtanulás téma megvitatásával kezdenek a vizsgázók.
2. Prezentáció
A prezentáció során a vizsgázónak be kell mutatnia az általa választott témát a másik vizsgázó számára, illetve legalább egy kérdésre válaszolni.
3. Véleménykifejtés / Vita
A vizsgázónak a szöveg témája alapján kell beszélgetnie, amit a felkészülési idő alatt elolvasott. A vita folytatásában a vizsgázóknak el kell mondaniuk saját érveiket a témával kapcsolatban. Vigyázniuk kell arra, hogy a vita beszélgetés jellege megmaradjon. Cseréljék ki érveiket és menjenek bele az egyes érvek megvitatásába.
4. Problémamegoldás / konszenzuskeresés
A vizsgázóknak együtt meg kell tervezniük valamit. Csak a szituáció adott számukra (pl. egy kirándulás vagy egy party szervezése), a terv részletei rájuk vannak bízva. Át kell gondolniuk, hogy mi mindenre kell figyelniük a terv elkészítésekor, elő kell adniuk ötleteiket és tanácsaikat.
A telc English B2-es szint beszédértés vizsgarész bemutatásához itt tekinthet meg mintavideót.

Szóbeli témakörök letöltése >>

I. Hallott szöveg értése

1. A globális értés mérésére a vizsgázóknak a szöveg meghallgatása után 5 címet kell a hallott szövegekhez párosítani. A feladatot egyszer hallgathatják meg a vizsgázók.

2. A részletes értés mérésére a vizsgázók a szöveg meghallgatása után 10 igaz/hamis kérdésre válaszolnak. A feladatot egyszer hallgathatják meg a vizsgázók.

3. A szelektív értés mérésére a vizsgázók a szöveg meghallgatása után 5 igaz/hamis kérdésre válaszolnak. A felvétel egyszer kerül lejátszásra.

II. Beszédkészség mérése

20 perc felkészülés
Tudnivalók: A vizsgázók a felkészülési idő alatt jegyzetet készíthetnek (nem a feladatlapra), amit a vizsgán használhatnak. A vizsga során nem a készített jegyzetek felolvasását kérjük, hanem a másik vizsgázóval történt beszélgetést, hiszen a vizsgarész a kommunikatív képességeket méri.
1. Kapcsolatfelvétel / bemutatkozás
Ez idő alatt lehetőségük van a vizsgázóknak, hogy a vizsga elején megismerkedjenek egymással, így könnyebben tudnak majd beszélgetni a vizsga során. Hobbi vagy nyelvtanulás téma megvitatásával kezdenek a vizsgázók.
2. Prezentáció
A prezentáció során a vizsgázónak be kell mutatnia az általa választott témát a másik vizsgázó számára, illetve legalább egy kérdésre válaszolni.
3. Véleménykifejtés / Vita
A vizsgázónak a szöveg témája alapján kell beszélgetnie, amit a felkészülési idő alatt elolvasott. A vita folytatásában a vizsgázóknak el kell mondaniuk saját érveiket a témával kapcsolatban. Vigyázniuk kell arra, hogy a vita beszélgetés jellege megmaradjon. Cseréljék ki érveiket és menjenek bele az egyes érvek megvitatásába.
4. Problémamegoldás / konszenzuskeresés
A vizsgázóknak együtt meg kell tervezniük valamit. Csak a szituáció adott számukra (pl. egy kirándulás vagy egy party szervezése), a terv részletei rájuk vannak bízva. Át kell gondolniuk, hogy mi mindenre kell figyelniük a terv elkészítésekor, elő kell adniuk ötleteiket és tanácsaikat.
A telc English B2-es szint beszédértés vizsgarész bemutatásához itt tekinthet meg mintavideót.

Szóbeli témakörök letöltése >>

I. Hallott szöveg értése

1. Különböző véleményt hallgatnak meg a vizsgázók egy témával kapcsolatban. 10 állítást kell 8 beszélővel párosítani A feladatot egyszer hallgathatják meg a vizsgázók.
2. Feleletválasztási feladat: a szöveg alapján 10 állításnál kell kiválasztani három lehetséges válasz közül a helyeset. A feladatot egyszer hallgatják meg a vizsgázók.
3. Jegyzetelési feladat: egy előadás egyszeri meghallgatás során, bizonyos kérdésekre kell jegyzetelés útján válaszolni: a kérdések a feladatlapon vannak, a válaszokat a kérdések mellé kell írni. Nem kell teljes mondatot írni, lehet évszámot, mondatrészt, illetve egy-egy odaillő kulcsszót írni.
Ezt a vizsgakészséget az írábeli feladatokat követően, délelőtt vizsgáztatjuk. Ezt fokozottan vegyék figyelembe, akik nem vesznek részt a teljes vizsgán.

II. Beszédkészség mérése

A vizsga elején a vizsgázók egy rövid beszélgetést folytatnak, hogy megismerkedjenek egymással, így könnyebben tudnak majd beszélgetni a vizsga során. A vizsgázók párban (páratlan számú vizsgázó esetében hármasával) vizsgáznak.
1. Prezentáció
A prezentáció során a vizsgázók egy-egy két témát tartalmazó feladatlapot kapnak. Az egyik témáról a vizsgázó egy kb. 3 perces prezentációt tart. A vizsgázótársa összefoglalja a hallottakat, ill. amit figyelemre méltónak tartott, majd kérdéseket tesz fel. A prezentáció során a vizsgázótárs jegyzeteket készíthet. Ezután a másik vizsgázó tartja mega a prezentációját.
2. Véleménykifejtés/ Vita
A vizsgázók egy kapott mondat alapján kifejtik véleményüket az adott témáról.

Szóbeli témakörök letöltése >>

I. Hallott szöveg értése

1. Különböző véleményt hallgatnak meg a vizsgázók egy témával kapcsolatban. 10 állítást kell 8 beszélővel párosítani A feladatot egyszer hallgathatják meg a vizsgázók.
2. Feleletválasztási feladat: a szöveg alapján 10 állításnál kell kiválasztani három lehetséges válasz közül a helyeset. A feladatot egyszer hallgatják meg a vizsgázók.
3. Jegyzetelési feladat: egy előadás egyszeri meghallgatás során, bizonyos kérdésekre kell jegyzetelés útján válaszolni: a kérdések a feladatlapon vannak, a válaszokat a kérdések mellé kell írni. Nem kell teljes mondatot írni, lehet évszámot, mondatrészt, illetve egy-egy odaillő kulcsszót írni.
Ezt a vizsgakészséget az írábeli feladatokat követően, délelőtt vizsgáztatjuk. Ezt fokozottan vegyék figyelembe, akik nem vesznek részt a teljes vizsgán.

II. Beszédkészség mérése

A vizsga elején a vizsgázók egy rövid beszélgetést folytatnak, hogy megismerkedjenek egymással, így könnyebben tudnak majd beszélgetni a vizsga során. A vizsgázók párban (páratlan számú vizsgázó esetében hármasával) vizsgáznak.
1. Prezentáció
A prezentáció során a vizsgázók egy-egy két témát tartalmazó feladatlapot kapnak. Az egyik témáról a vizsgázó egy kb. 3 perces prezentációt tart. A vizsgázótársa összefoglalja a hallottakat, ill. amit figyelemre méltónak tartott, majd kérdéseket tesz fel. A prezentáció során a vizsgázótárs jegyzeteket készíthet. Ezután a másik vizsgázó tartja mega a prezentációját.
2. Véleménykifejtés/ Vita
A vizsgázók egy kapott mondat alapján kifejtik véleményüket az adott témáról.

Szóbeli témakörök letöltése >>

6. Lépés vizsga eredmény megtekintése

A vizsgaeredményeket a nyelvvizsga után 30 napon belül hozzuk nyilvánosságra.
A vizsgázók a vizsgaeredményüket saját online fiókjukban itt tudják megtekinteni.
Ha a vizsgázó vizsgaeredményét nem tudja megtekinteni, jeleznie kell a Vizsgaközpontnak.

Fontos! Az eredményszámításkor a kerekítés szabályai a telc nyelvvizsgán nem érvényesülnek!

Online fiókom megnyitása >>

A pontszám kiszámítása íráskészség részvizsgán: tovább>>

7. Lépés bizonyítvány átvétele
A vizsgázók a sikeres vizsgákról a vizsga időpontjától számított legkésőbb 60 napon belül kapják meg a vizsgabizonyítványt. A nyelvvizsga-bizonyítványokat az illetékes vizsgahelyen ügyfélszolgálati időben személyesen, vagy meghatalmazottuk által vehetik át. A vizsgázók e-mailben kapnak értesítést a bizonyítvány átvételének időpontjáról és körülményeiről.

Vizsgahelyek listája >>

Meghatalmazás letöltése >>

1. Lépés jelentkezés a nyelvvizsgára

A telc nyelvvizsgára legkésőbb 32 nappal a vizsga előtt kell jelentkezni.
Vizsgaidőpontok >>

A vizsgajelentkezés online módon történik.
Vizsgadíj befizetése banki átutalással vagy bankkártyával történik.
Vizsgadíjak >>

A vizsgadíjak egy összegben kell befizetni, részletfizetésre nincs lehetőség.
Online jelentkezés nyelvvizsgára >>

A jelentkezési határidőt követően lehetőség van úgynevezett pótjelentkezésre a vizsga előtti
22. napig pótdíj befizetésével.

Részletek >>

2. Lépés a jelentkezést követően e-mailben visszaigazolást kap a jelentkezésről
A jelentkezési időszak lezárását követően kerül sor a vizsgázók beosztására, amelyről legkésőbb 10 nappal a vizsga előtt elektronikus úton (e-mailben) kapnak értesítést. Az értesítő tartalmazza a nyelvvizsga pontos időpontját és helyszínét. A vizsgázónak ellenőrizni kell az értesítőben szereplő személyes adatait. Elírás esetén a hibát írásban kell jeleznie a Vizsgaközpontnak (info@telcvizsga.hu). Amennyiben a vizsgázó nem kapja meg a elküldött értesítőt, azt be kell jelentenie e-mailben vagy telefonon a Vizsgaközpontnál (info@telcvizsga.hu). A Vizsgaközpont nem vállal felelősséget az olyan esetekért, amikor a vizsgázó elmulasztja a megkeresést és jelezni a hibát. A Vizsgaközpont nem vállal felelősséget a vizsgaértesítés megérkezéséért sem, amennyiben annak elküldése az előírt protokollnak megfelelően megtörtént.  
3. Lépés megjelenés a nyelvvizsgán

A vizsgázó a vizsga kihirdetett időpontja előtt 30 perccel a számára kijelölt vizsgaterem előtt várakozik, és a teremfelügyelő engedélyével lép be a terembe.
Az írásbeli és/vagy szóbeli vizsgára késve érkező vizsgázók nem tehetnek vizsgát!
A vizsgázó a vizsgára köteles magával hozni az azonosításhoz szükséges okmányokat, ceruzát és radírt.
A vizsgázó saját belátása szerint italt (javasolt: egy darab zárható, átlátszó palack) bevihet magával a vizsgára. Az italos palackról a címkét, ha van, el kell távolítani.
A vizsgahelyiségbe való belépés előtt minden jelöltnek érvényes arcképes hivatalos igazolvánnyal kell igazolnia magát. Érvényes igazolvány nélkül a vizsgázó nem vizsgázhat.

4. Lépés írásbeli nyelvvizsga

A B1 szint Magyarországon az alapfoknak felel meg. A vizsga írásbeli és szóbeli részére egymás után, azonos napon kerül sor. A vizsgán nem lehet szótárt használni. A vizsgázók részére alapvetően a ceruza és a toll együttes használatát javasoljuk vizsga satírozós részén. Amennyiben a vizsgázó úgy dönt, hogy kizárólag tollat használ, úgy javításra nincsen lehetősége. A levélírás vizsgarészén a vizsgázó dönti el, hogy melyik íróeszközt használja. A szóbeli vizsgán a vizsgázók egymással folytatnak beszélgetést a megadott feladatról.

A magyarországi akkreditáció szerint az írásbeli vizsga során nincs szünet.

Akkor sikeres a komplex vizsga, ha a vizsgázó az írásbeli és a szóbeli vizsgarészen összesen eléri a 60%-ot (198 pont) és legalább 40%-os eredményt az egyes készségeknél (olvasott szöveg értése, levélírás, hallás utáni értés, beszédkészség) is. Így kapja meg a vizsgázó a végleges pontot (max. 330 pont), illetve százalékos eredményét. A vizsgázó ilyenkor sikeres nemzetközi és államilag elismert komplex bizonyítványt kap.

Amennyiben a vizsgázó komplex vizsgára jelentkezett, de csak a szóbeli vizsgarészen, vagy csak az írásbeli vizsgarészen éri el a legalább 60%-os teljesítményt, nemzetközi eredménylapot és magyarországi részbizonyítványt kap (írásbeli vagy szóbeli).

I. Olvasott szöveg értése
 1. Globális értés mérésére a vizsgázónak 5 rövid szöveghez megfelelő címet kell választania 10 előre megadott cím közül.
 2. Komplex értés igazolására 5 feleletválasztós kérdésre kell válaszolni.
 3. Szelektív olvasási feladat keretében 12 hirdetés alapján 10 állításnak kell párt találni.
II. Nyelvtani, lexikai ismeretek
 1. Egybefüggő szövegben kell megoldani 10 feleletválasztós tesztkérdést.
 2. Egybefüggő szövegben kell elhelyezni 10 szót 15 előre megadott szó közül.
III. Fogalmazási készség (2 levél megírása)

1. A levélírás során 4 előre megadott tartalmi elem befoglalásával kell egy félhivatalos vagy magánlevelet írni.
2. Egy baráti e-mail megírása rövid utasítás alapján.

A B1 szint Magyarországon az alapfoknak felel meg. A vizsga írásbeli és szóbeli részére egymás után, azonos napon kerül sor. A vizsgán nem lehet szótárt használni. A vizsgázók részére alapvetően a ceruza és a toll együttes használatát javasoljuk vizsga satírozós részén. Amennyiben a vizsgázó úgy dönt, hogy kizárólag tollat használ, úgy javításra nincsen lehetősége. A levélírás vizsgarészén a vizsgázó dönti el, hogy melyik íróeszközt használja. A szóbeli vizsgán a vizsgázók egymással folytatnak beszélgetést a megadott feladatról.
A magyarországi akkreditáció szerint az írásbeli vizsga során nincs szünet.
Akkor sikeres a komplex vizsga, ha a vizsgázó az írásbeli és a szóbeli vizsgarészen összesen eléri a 60%-ot (198 pont) és legalább 40%-os eredményt az egyes készségeknél (olvasott szöveg értése, levélírás, hallás utáni értés, beszédkészség) is. Így kapja meg a vizsgázó a végleges pontot (max. 330 pont), illetve százalékos eredményét. A vizsgázó ilyenkor sikeres nemzetközi és államilag elismert komplex bizonyítványt kap.
Amennyiben a vizsgázó komplex vizsgára jelentkezett, de csak a szóbeli vizsgarészen, vagy csak az írásbeli vizsgarészen éri el a legalább 60%-os teljesítményt, nemzetközi eredménylapot és magyarországi részbizonyítványt kap (írásbeli vagy szóbeli).

I. Olvasott szöveg értése

1. Globális értés mérésére a vizsgázónak 5 rövid szöveghez megfelelő címet kell választania 10 előre megadott cím közül.
2. Komplex értés igazolására 5 feleletválasztós kérdésre kell válaszolni.
3. Szelektív olvasási feladat keretében 12 hirdetés alapján 10 állításnak kell párt találni.

II. Nyelvtani, lexikai ismeretek

1. Egybefüggő szövegben kell megoldani 10 feleletválasztós tesztkérdést.
2. Egybefüggő szövegben kell elhelyezni 10 szót 15 előre megadott szó közül.

III. Fogalmazási készség (2 levél megírása)

1. A levélírás során 4 előre megadott tartalmi elem befoglalásával kell egy félhivatalos vagy magánlevelet írni.
2. Egy baráti e-mail megírása rövid utasítás alapján.

A B2 szint Magyarországon a középfoknak felel meg. A vizsga írásbeli és szóbeli részére egymás után, azonos napon kerül sor. A vizsgán nem lehet szótárt használni. A vizsgázók részére alapvetően a ceruza és a toll együttes használatát javasoljuk vizsga satírozós részén. Amennyiben a vizsgázó úgy dönt, hogy kizárólag tollat használ, úgy javításra nincsen lehetősége. A levélírás vizsgarészén a vizsgázó dönti el, hogy melyik íróeszközt használja. A szóbeli vizsgán a vizsgázók egymással folytatnak beszélgetést a megadott feladatról.

A magyarországi akkreditáció szerint az írásbeli vizsga során nincs szünet.

Akkor sikeres a komplex vizsga, ha a vizsgázó az írásbeli és a szóbeli vizsgarészen összesen eléri a 60%-ot (198 pont) és legalább 40%-os eredményt az egyes készségeknél (olvasott szöveg értése, levélírás, hallás utáni értés, beszédkészség) is. Így kapja meg a vizsgázó a végleges pontot (max. 330 pont), illetve százalékos eredményét. A vizsgázó ilyenkor sikeres nemzetközi és államilag elismert komplex bizonyítványt kap.

Amennyiben a vizsgázó komplex vizsgára jelentkezett, de csak a szóbeli vizsgarészen, vagy csak az írásbeli vizsgarészen éri el a legalább 60%-os teljesítményt, nemzetközi eredménylapot és magyarországi részbizonyítványt kap (írásbeli vagy szóbeli).

I. Olvasott szöveg értése
 1. Globális értés mérésére a vizsgázónak 5 rövid szöveghez megfelelő címet kell választania 10 előre megadott cím közül.
 2. Komplex értés igazolására 5 feleletválasztós kérdésre kell válaszolni.
 3. Szelektív olvasási feladat keretében 12 hirdetés alapján 10 állításnak kell párt találni.
II. Nyelvtani, lexikai ismeretek
 1. Egybefüggő szövegben kell megoldani 10 feleletválasztós tesztkérdést.
 2. Egybefüggő szövegben kell elhelyezni 10 szót 15 előre megadott szó közül.
III. Fogalmazási készség (2 levél megírása)

1. A levélírás során 4 előre megadott tartalmi elem befoglalásával kell egy félhivatalos vagy magánlevelet írni.
2. Egy baráti e-mail megírása rövid utasítás alapján.

A B2 szint Magyarországon a középfoknak felel meg. A vizsga írásbeli és szóbeli részére egymás után, azonos napon kerül sor. A vizsgán nem lehet szótárt használni. A vizsgázók részére alapvetően a ceruza és a toll együttes használatát javasoljuk vizsga satírozós részén. Amennyiben a vizsgázó úgy dönt, hogy kizárólag tollat használ, úgy javításra nincsen lehetősége. A levélírás vizsgarészén a vizsgázó dönti el, hogy melyik íróeszközt használja. A szóbeli vizsgán a vizsgázók egymással folytatnak beszélgetést a megadott feladatról.
A magyarországi akkreditáció szerint az írásbeli vizsga során nincs szünet.
Akkor sikeres a komplex vizsga, ha a vizsgázó az írásbeli és a szóbeli vizsgarészen összesen eléri a 60%-ot (198 pont) és legalább 40%-os eredményt az egyes készségeknél (olvasott szöveg értése, levélírás, hallás utáni értés, beszédkészség) is. Így kapja meg a vizsgázó a végleges pontot (max. 330 pont), illetve százalékos eredményét. A vizsgázó ilyenkor sikeres nemzetközi és államilag elismert komplex bizonyítványt kap.
Amennyiben a vizsgázó komplex vizsgára jelentkezett, de csak a szóbeli vizsgarészen, vagy csak az írásbeli vizsgarészen éri el a legalább 60%-os teljesítményt, nemzetközi eredménylapot és magyarországi részbizonyítványt kap (írásbeli vagy szóbeli).

I. Olvasott szöveg értése

1. Globális értés mérésére a vizsgázónak 5 rövid szöveghez megfelelő címet kell választania 10 előre megadott cím közül.
2. Komplex értés igazolására 5 feleletválasztós kérdésre kell válaszolni.
3. Szelektív olvasási feladat keretében 12 hirdetés alapján 10 állításnak kell párt találni.

II. Nyelvtani, lexikai ismeretek

1. Egybefüggő szövegben kell megoldani 10 feleletválasztós tesztkérdést.
2. Egybefüggő szövegben kell elhelyezni 10 szót 15 előre megadott szó közül.

III. Fogalmazási készség (2 levél megírása)

1. A levélírás során 4 előre megadott tartalmi elem befoglalásával kell egy félhivatalos vagy magánlevelet írni.
2. Egy baráti e-mail megírása rövid utasítás alapján.

Az C1 szint Magyarországon az felsőfoknak felel meg. A vizsga írásbeli és szóbeli részére egymás után, azonos napon kerül sor. A vizsgán nem lehet szótárt használni. A vizsgázók részére alapvetően a ceruza és a toll együttes használatát javasoljuk vizsga satírozós részén. Amennyiben a vizsgázó úgy dönt, hogy kizárólag tollat használ, úgy javításra nincsen lehetősége. A levélírás vizsgarészén a vizsgázó dönti el, hogy melyik íróeszközt használja. A szóbeli vizsgán a vizsgázók egymással folytatnak beszélgetést a megadott feladatról. A szóbeli vizsgán a vizsgázók egymással folytatnak beszélgetést a megadott feladatról. C1 szinten a szóbeli vizsga előtt nincs felkészülési idő.

A magyarországi akkreditáció szerint az írásbeli vizsga során nincs szünet.

Akkor sikeres a komplex vizsga, ha a vizsgázó az írásbeli és a szóbeli vizsgarészen összesen eléri a 60%-ot (128,5 pont) és legalább 40%-os eredményt az egyes készségeknél (olvasott szöveg értése, levélírás, hallás utáni értés, beszédkészség) is. Így kapja meg a vizsgázó a végleges pontot (max. 214 pont), illetve százalékos eredményét. A vizsgázó ilyenkor sikeres nemzetközi és államilag elismert komplex bizonyítványt kap.

Amennyiben a vizsgázó komplex vizsgára jelentkezett, de csak a szóbeli vizsgarészen, vagy csak az írásbeli vizsgarészen éri el a legalább 60%-os teljesítményt, nemzetközi eredménylapot és magyarországi részbizonyítványt kap (írásbeli vagy szóbeli).

I. Olvasott szöveg értése
 1. Szöveg kiegészítése: egy szöveghez adott nyolc mondat, melyekből hat mondatot kell a beszámozott szövegben a megfelelő helyre illeszteni. A további két mondat kakukktojás.
 2. Összefüggő szöveg feldolgozása párosítás segítségével: 6 mondatról kell megállapítani, hogy az öt bekezdésre bontott szöveg melyik bekezdéséhez tartozik.
 3. 11 állításról kell megállapítani, hogy igaz, hamis vagy az adott formában az információ nem szerepel a szövegben. Továbbá a szöveghez a legtalálóbb címet kell kiválasztani három lehetőség közül.
II. Nyelvtani, lexikai ismeretek

1. Egybefüggő szövegben kell megoldani 22 feleletválasztós tesztkérdést.

III. Fogalmazási készség (2 levél megírása)

1. Kötelező feladat: központilag kiválasztott fogalmazási feladat, ami általában egy esszé megírása. A téma bármi lehet. Szavak száma: min. 200 szó.
2. Választható feladat: a vizsgázó 4 téma közül választ egyet. Majd egy input alapján egy hivatalos, félhivatalos vagy baráti stílusú levelet, feljegyzést, olvasói levelet vagy egyéb írásművet kell írnia. Előfordulhat, hogy több hivatalos jellegű téma közül kell választania. Az értékelésnél azt veszik figyelembe, hogy a vizsgázó teljesítette-e az adott feladatot, megfelelt-e az irányított szempontoknak, valamint, hogy képes-e világosan, megfelelő szókincs használattal koherens nyelvtanilag is helyes szöveget alkotni. Szavak száma: min. 150 szó.

Az C1 szint Magyarországon a felsőfoknak felel meg. A vizsga írásbeli és szóbeli részére egymás után, azonos napon kerül sor. A vizsgán nem lehet szótárt használni. A vizsgázók részére alapvetően a ceruza és a toll együttes használatát javasoljuk a vizsga satírozós részén. Amennyiben a vizsgázó úgy dönt, hogy kizárólag tollat használ, úgy javításra nincsen lehetősége. A levélírás vizsgarészen a vizsgázó dönti el, hogy melyik íróeszközt használja. A szóbeli vizsgán a vizsgázók egymással folytatnak beszélgetést a megadott feladatról. C1 szinten a szóbeli vizsga előtt nincs felkészülési idő.
A magyarországi akkreditáció szerint az írásbeli vizsga során nincs szünet.
Akkor sikeres a komplex vizsga, ha a vizsgázó az írásbeli és a szóbeli vizsgarészen összesen eléri a 60%-ot (128,5 pont) és legalább 40%-os eredményt az egyes készségeknél (olvasott szöveg értése, levélírás, hallás utáni értés, beszédkészség) is. Így kapja meg a vizsgázó a végleges pontot (max. 214 pont), illetve százalékos eredményét. A vizsgázó ilyenkor sikeres nemzetközi és államilag elismert komplex bizonyítványt kap.
Amennyiben a vizsgázó komplex vizsgára jelentkezett, de csak a szóbeli vizsgarészen, vagy csak az írásbeli vizsgarészen éri el a legalább 60%-os teljesítményt, nemzetközi eredménylapot és magyarországi részbizonyítványt kap (írásbeli vagy szóbeli).

I. Olvasott szöveg értése

1. Szöveg kiegészítése: egy szöveghez adott nyolc mondat, melyekből hat mondatot kell a beszámozott szövegben a megfelelő helyre illeszteni. A további két mondat kakukktojás.
2. Összefüggő szöveg feldolgozása párosítás segítségével: 6 mondatról kell megállapítani, hogy az öt bekezdésre bontott szöveg melyik bekezdéséhez tartozik.
3. 11 állításról kell megállapítani, hogy igaz, hamis vagy az adott formában az információ nem szerepel a szövegben. Továbbá a szöveghez a legtalálóbb címet kell kiválasztani három lehetőség közül.

II. Nyelvtani, lexikai ismeretek

1. Egybefüggő szövegben kell megoldani 22 feleletválasztós tesztkérdést.

III. Fogalmazási készség (2 levél megírása)

1. Kötelező feladat: központilag kiválasztott fogalmazási feladat, ami általában egy esszé megírása. A téma bármi lehet. Szavak száma: min. 200 szó.
2. Választható feladat: a vizsgázó 4 téma közül választ egyet. Majd egy input alapján egy hivatalos, félhivatalos vagy baráti stílusú levelet, feljegyzést, olvasói levelet vagy egyéb írásművet kell írnia. Előfordulhat, hogy több hivatalos jellegű téma közül kell választania. Az értékelésnél azt veszik figyelembe, hogy a vizsgázó teljesítette-e az adott feladatot, megfelelt-e az irányított szempontoknak, valamint, hogy képes-e világosan, megfelelő szókincshasználattal koherens nyelvtanilag is helyes szöveget alkotni. Szavak száma: min. 150 szó.

5. Lépés szóbeli nyelvvizsga
I. Hallott szöveg értése
 1. Szelektív értés mérésére a vizsgázók a szöveg meghallgatása után 5 igaz/hamis kérdésre válaszolnak. A feladatot kétszer hallgathatják meg a vizsgázók.
 2. Komplex értés igazolására a vizsgázók a szöveg meghallgatása után 10 igaz/hamis kérdésre válaszolnak. A feladatot kétszer hallgathatják meg a vizsgázók.
 3. Globális értés igazolására a vizsgázók a szöveg meghallgatása után 5 megkezdett mondatot kell befejezni. A válaszok adottak. A hallott szövegek között van egy kakukktojás, amelyhez nem tartozik állítás. A feladatot egyszer hallgathatják meg a vizsgázók. Ezt a vizsgakészséget az írábeli feladatokat követően, délelőtt vizsgáztatjuk. Ezt fokozottan vegyék figyelembe, akik nem vesznek részt a teljes vizsgán.
II. Beszédkészség mérése

20 perc felkészülés
Tudnivalók: A vizsgázók a felkészülési idő alatt jegyzetet készíthetnek (nem a feladatlapra), amit a vizsgán használhatnak. A vizsga során nem a készített jegyzetek felolvasását kérjük, hanem a másik vizsgázóval történtő beszélgetést, hiszen a vizsgarész a kommunikatív képességeket méri.
1. Kapcsolatfelvétel / bemutatkozás
A bemutatkozás (kapcsolatfelvétel) feladat szinte kötetlen beszélgetés abból a célból, hogy a vizsgázók minél többet tudjanak meg egymásról. Az egyik vizsgáztató felvet még egy témát.
2. Véleménykifejtés / Vita
A téma alapú beszélgetés feladat keretében valamely – szöveg és kép formájában fölvázolt – kérdéskör megvitatását várjuk a vizsgázóktól. A feladatlapjaikon különböző az információ ugyanazzal a témával kapcsolatban.
3. Problémamegoldás / konszenzuskeresés
A szituációs gyakorlat (közös feladatmegoldás) esetében valamely helyzet együttes megoldásának módjában, részleteiben kell a beszélgetőtársaknak konszenzusra jutniuk és megállapodniuk.
A telc English B1-es szint beszédértés vizsgarész bemutatásához itt tekinthet meg mintavideót.

Szóbeli témakörök letöltése >>

I. Hallott szöveg értése
 1. Szelektív értés mérésére a vizsgázók a szöveg meghallgatása után 5 igaz/hamis kérdésre válaszolnak. A feladatot kétszer hallgathatják meg a vizsgázók.
 2. Komplex értés igazolására a vizsgázók a szöveg meghallgatása után 10 igaz/hamis kérdésre válaszolnak. A feladatot kétszer hallgathatják meg a vizsgázók.
 3. Globális értés igazolására a vizsgázók a szöveg meghallgatása után 5 megkezdett mondatot kell befejezni. A válaszok adottak. A hallott szövegek között van egy kakukktojás, amelyhez nem tartozik állítás. A feladatot egyszer hallgathatják meg a vizsgázók. Ezt a vizsgakészséget az írábeli feladatokat követően, délelőtt vizsgáztatjuk. Ezt fokozottan vegyék figyelembe, akik nem vesznek részt a teljes vizsgán.
II. Beszédkészség mérése

20 perc felkészülés
Tudnivalók: A vizsgázók a felkészülési idő alatt jegyzetet készíthetnek (nem a feladatlapra), amit a vizsgán használhatnak. A vizsga során nem a készített jegyzetek felolvasását kérjük, hanem a másik vizsgázóval történtő beszélgetést, hiszen a vizsgarész a kommunikatív képességeket méri.
1. Kapcsolatfelvétel / bemutatkozás
A bemutatkozás (kapcsolatfelvétel) feladat szinte kötetlen beszélgetés abból a célból, hogy a vizsgázók minél többet tudjanak meg egymásról. Az egyik vizsgáztató felvet még egy témát.
2. Véleménykifejtés / Vita
A téma alapú beszélgetés feladat keretében valamely – szöveg és kép formájában fölvázolt – kérdéskör megvitatását várjuk a vizsgázóktól. A feladatlapjaikon különböző az információ ugyanazzal a témával kapcsolatban.
3. Problémamegoldás / konszenzuskeresés
A szituációs gyakorlat (közös feladatmegoldás) esetében valamely helyzet együttes megoldásának módjában, részleteiben kell a beszélgetőtársaknak konszenzusra jutniuk és megállapodniuk.
A telc English B1-es szint beszédértés vizsgarész bemutatásához itt tekinthet meg mintavideót.

Szóbeli témakörök letöltése >>

I. Hallott szöveg értése

1. A globális értés mérésére a vizsgázóknak a szöveg meghallgatása után 5 címet kell a hallott szövegekhez párosítani. A feladatot egyszer hallgathatják meg a vizsgázók.
2. A részletes értés mérésére a vizsgázóknak a szöveg meghallgatása után 10 igaz/hamis kérdésre válaszolnak. A feladatot egyszer hallgathatják meg a vizsgázók.
3. A szelektív értés mérésére a vizsgázók 5 feleletválasztós kérdésre válaszolnak. Választaniuk kell a,b,c lehetőségekből, melyeket egy tőmondat vezet be. A felvétel egyszer kerül lejátszásra.

II. Beszédkészség mérése

20 perc felkészülés
Tudnivalók: A vizsgázók a felkészülési idő alatt jegyzetet készíthetnek (nem a feladatlapra), amit a vizsgán használhatnak. A vizsga során nem a készített jegyzetek felolvasását kérjük, hanem a másik vizsgázóval történt beszélgetést, hiszen a vizsgarész a kommunikatív képességeket méri.
1. Kapcsolatfelvétel / bemutatkozás
Ez idő alatt lehetőségük van a vizsgázóknak, hogy a vizsga elején megismerkedjenek egymással, így könnyebben tudnak majd beszélgetni a vizsga során. Hobbi vagy nyelvtanulás téma megvitatásával kezdenek a vizsgázók.
2. Prezentáció
A prezentáció során a vizsgázónak be kell mutatnia az általa választott témát a másik vizsgázó számára, illetve legalább egy kérdésre válaszolni.
3. Véleménykifejtés / Vita
A vizsgázónak a szöveg témája alapján kell beszélgetnie, amit a felkészülési idő alatt elolvasott. A vita folytatásában a vizsgázóknak el kell mondaniuk saját érveiket a témával kapcsolatban. Vigyázniuk kell arra, hogy a vita beszélgetés jellege megmaradjon. Cseréljék ki érveiket és menjenek bele az egyes érvek megvitatásába.
4. Problémamegoldás / konszenzuskeresés
A vizsgázóknak együtt meg kell tervezniük valamit. Csak a szituáció adott számukra (pl. egy kirándulás vagy egy party szervezése), a terv részletei rájuk vannak bízva. Át kell gondolniuk, hogy mi mindenre kell figyelniük a terv elkészítésekor, elő kell adniuk ötleteiket és tanácsaikat.
A telc English B2-es szint beszédértés vizsgarész bemutatásához itt tekinthet meg mintavideót.

Szóbeli témakörök letöltése >>

I. Hallott szöveg értése

1. A globális értés mérésére a vizsgázóknak a szöveg meghallgatása után 5 címet kell a hallott szövegekhez párosítani. A feladatot egyszer hallgathatják meg a vizsgázók.

2. A részletes értés mérésére a vizsgázók a szöveg meghallgatása után 10 igaz/hamis kérdésre válaszolnak. A feladatot egyszer hallgathatják meg a vizsgázók.

3. A szelektív értés mérésére a vizsgázók a szöveg meghallgatása után 5 igaz/hamis kérdésre válaszolnak. A felvétel egyszer kerül lejátszásra.

II. Beszédkészség mérése

20 perc felkészülés
Tudnivalók: A vizsgázók a felkészülési idő alatt jegyzetet készíthetnek (nem a feladatlapra), amit a vizsgán használhatnak. A vizsga során nem a készített jegyzetek felolvasását kérjük, hanem a másik vizsgázóval történt beszélgetést, hiszen a vizsgarész a kommunikatív képességeket méri.
1. Kapcsolatfelvétel / bemutatkozás
Ez idő alatt lehetőségük van a vizsgázóknak, hogy a vizsga elején megismerkedjenek egymással, így könnyebben tudnak majd beszélgetni a vizsga során. Hobbi vagy nyelvtanulás téma megvitatásával kezdenek a vizsgázók.
2. Prezentáció
A prezentáció során a vizsgázónak be kell mutatnia az általa választott témát a másik vizsgázó számára, illetve legalább egy kérdésre válaszolni.
3. Véleménykifejtés / Vita
A vizsgázónak a szöveg témája alapján kell beszélgetnie, amit a felkészülési idő alatt elolvasott. A vita folytatásában a vizsgázóknak el kell mondaniuk saját érveiket a témával kapcsolatban. Vigyázniuk kell arra, hogy a vita beszélgetés jellege megmaradjon. Cseréljék ki érveiket és menjenek bele az egyes érvek megvitatásába.
4. Problémamegoldás / konszenzuskeresés
A vizsgázóknak együtt meg kell tervezniük valamit. Csak a szituáció adott számukra (pl. egy kirándulás vagy egy party szervezése), a terv részletei rájuk vannak bízva. Át kell gondolniuk, hogy mi mindenre kell figyelniük a terv elkészítésekor, elő kell adniuk ötleteiket és tanácsaikat.
A telc English B2-es szint beszédértés vizsgarész bemutatásához itt tekinthet meg mintavideót.

Szóbeli témakörök letöltése >>

I. Hallott szöveg értése

1. Különböző véleményt hallgatnak meg a vizsgázók egy témával kapcsolatban. 10 állítást kell 8 beszélővel párosítani A feladatot egyszer hallgathatják meg a vizsgázók.
2. Feleletválasztási feladat: a szöveg alapján 10 állításnál kell kiválasztani három lehetséges válasz közül a helyeset. A feladatot egyszer hallgatják meg a vizsgázók.
3. Jegyzetelési feladat: egy előadás egyszeri meghallgatás során, bizonyos kérdésekre kell jegyzetelés útján válaszolni: a kérdések a feladatlapon vannak, a válaszokat a kérdések mellé kell írni. Nem kell teljes mondatot írni, lehet évszámot, mondatrészt, illetve egy-egy odaillő kulcsszót írni.
Ezt a vizsgakészséget az írábeli feladatokat követően, délelőtt vizsgáztatjuk. Ezt fokozottan vegyék figyelembe, akik nem vesznek részt a teljes vizsgán.

II. Beszédkészség mérése

A vizsga elején a vizsgázók egy rövid beszélgetést folytatnak, hogy megismerkedjenek egymással, így könnyebben tudnak majd beszélgetni a vizsga során. A vizsgázók párban (páratlan számú vizsgázó esetében hármasával) vizsgáznak.
1. Prezentáció
A prezentáció során a vizsgázók egy-egy két témát tartalmazó feladatlapot kapnak. Az egyik témáról a vizsgázó egy kb. 3 perces prezentációt tart. A vizsgázótársa összefoglalja a hallottakat, ill. amit figyelemre méltónak tartott, majd kérdéseket tesz fel. A prezentáció során a vizsgázótárs jegyzeteket készíthet. Ezután a másik vizsgázó tartja mega a prezentációját.
2. Véleménykifejtés/ Vita
A vizsgázók egy kapott mondat alapján kifejtik véleményüket az adott témáról.

Szóbeli témakörök letöltése >>

I. Hallott szöveg értése

1. Különböző véleményt hallgatnak meg a vizsgázók egy témával kapcsolatban. 10 állítást kell 8 beszélővel párosítani A feladatot egyszer hallgathatják meg a vizsgázók.
2. Feleletválasztási feladat: a szöveg alapján 10 állításnál kell kiválasztani három lehetséges válasz közül a helyeset. A feladatot egyszer hallgatják meg a vizsgázók.
3. Jegyzetelési feladat: egy előadás egyszeri meghallgatás során, bizonyos kérdésekre kell jegyzetelés útján válaszolni: a kérdések a feladatlapon vannak, a válaszokat a kérdések mellé kell írni. Nem kell teljes mondatot írni, lehet évszámot, mondatrészt, illetve egy-egy odaillő kulcsszót írni.
Ezt a vizsgakészséget az írábeli feladatokat követően, délelőtt vizsgáztatjuk. Ezt fokozottan vegyék figyelembe, akik nem vesznek részt a teljes vizsgán.

II. Beszédkészség mérése

A vizsga elején a vizsgázók egy rövid beszélgetést folytatnak, hogy megismerkedjenek egymással, így könnyebben tudnak majd beszélgetni a vizsga során. A vizsgázók párban (páratlan számú vizsgázó esetében hármasával) vizsgáznak.
1. Prezentáció
A prezentáció során a vizsgázók egy-egy két témát tartalmazó feladatlapot kapnak. Az egyik témáról a vizsgázó egy kb. 3 perces prezentációt tart. A vizsgázótársa összefoglalja a hallottakat, ill. amit figyelemre méltónak tartott, majd kérdéseket tesz fel. A prezentáció során a vizsgázótárs jegyzeteket készíthet. Ezután a másik vizsgázó tartja mega a prezentációját.
2. Véleménykifejtés/ Vita
A vizsgázók egy kapott mondat alapján kifejtik véleményüket az adott témáról.

Szóbeli témakörök letöltése >>

6. Lépés vizsga eredmény megtekintése

A vizsgaeredményeket a nyelvvizsga után 30 napon belül hozzuk nyilvánosságra.
A vizsgázók a vizsgaeredményüket saját online fiókjukban itt tudják megtekinteni.
Ha a vizsgázó vizsgaeredményét nem tudja megtekinteni, jeleznie kell a Vizsgaközpontnak.

Fontos! Az eredményszámításkor a kerekítés szabályai a telc nyelvvizsgán nem érvényesülnek!

Online fiókom megnyitása >>

A pontszám kiszámítása íráskészség részvizsgán: tovább>>

7. Lépés bizonyítvány átvétele
A vizsgázók a sikeres vizsgákról a vizsga időpontjától számított legkésőbb 60 napon belül kapják meg a vizsgabizonyítványt. A nyelvvizsga-bizonyítványokat az illetékes vizsgahelyen ügyfélszolgálati időben személyesen, vagy meghatalmazottuk által vehetik át. A vizsgázók e-mailben kapnak értesítést a bizonyítvány átvételének időpontjáról és körülményeiről.

Vizsgahelyek listája >>

Meghatalmazás letöltése >>

Gyakori kérdések
A pontszám kiszámítása íráskészség részvizsgán: tovább>>
A vizsgát követő három munkanapon belül a vizsgázó határidőn túli lemondási kérelmet nyújthat be a vizsgától való távolmaradás indokának megadásával. Ezt követően a Vizsgaközpont egyedi elbírálás alapján dönt a kérelem ügyében.
Amennyiben a visszavonás megtörténik a vizsga előtti 32. napig, a Vizsgaközpont a teljes vizsgadíjat visszatéríti. Abban az esetben, ha a 32. nap után, de a vizsgát megelőző 22. napig kerül sor a visszavonásra, a vizsgázó részleges díjvisszatérítésre jogosult.
A vizsgát követő három munkanapon belül a vizsgázó határidőn túli lemondási kérelmet nyújthat be a vizsgától való távolmaradás indokának megadásával. Ezt követően a Vizsgaközpont egyedi elbírálás alapján dönt a kérelem ügyében.

Tudásbázis

Gyakori kérdések a nyelvvizsgáról

Lépjen velünk kapcsolatba: