Vizsgától való visszalépés, a jelentkezés visszavonása

A vizsga előtti 22. napig mondhatják vissza a vizsgát a vizsgázók.

A vizsgázónak a vizsgától való visszalépési szándékát a Vizsgaközpont által meghatározott határidőig emailben (info@telcvizsga.hu) kell jeleznie.

Amennyiben a visszavonás megtörténik a vizsga előtti 32. napig, a Vizsgaközpont a teljes vizsgadíjat visszatéríti. Abban az esetben, ha a 32. nap után, de a vizsgát megelőző 22. napig kerül sor a visszavonásra, a vizsgázó részleges díjvisszatérítésre jogosult.

A vizsgadíj befizetése nélkül a vizsgázó a vizsgára bocsátásra szintén nem jogosult.
Azon vizsgázóknak, akik díjvisszatérítésre jogosultak, a Vizsgaközpont az eljárási díj levonásával téríti vissza az összeget.

Amennyiben a vizsgázó határidőn túl halasztja a vizsgát, vagy a vizsga napján nem tud megjelenni, a vizsgát követő három munkanapon belül halasztási díj megfizetése ellenében tud vizsgaidőpontot módosítani.

Halasztási díj a vizsgajelentkezés határideje előtt  0 Ft
Halasztási díj a vizsgajelentkezés határideje után  14.000 Ft
Lemondási díj a vizsgajelentkezés határideje előtt  0 Ft
Lemondási díj a vizsgajelentkezés határideje után (a vizsgát megelőző 32-22.napig)  a teljes vizsgadíj 50%-a

Amiket mások kérdeztek …

GYAKORI KÉRDÉSEK
Amennyiben a visszavonás megtörténik a vizsga előtti 32. napig, a Vizsgaközpont a teljes vizsgadíjat visszatéríti. Abban az esetben, ha a 32. nap után, de a vizsgát megelőző 22. napig kerül sor a visszavonásra, a vizsgázó részleges díjvisszatérítésre jogosult.
A vizsgát többféleképpen tudja elhalasztatni: 1.) a vizsga előtti 32. napig a vizsgadíj teljes összegének visszatérítésével 2.) a vizsgát megelőző 32. nap után és a 22. nappal bezárólag részleges díjvisszatérítéssel 3.) a vizsgajelentkezés határideje után a halasztási díj megfizetésével. Minden esetben e-mailben jelezze szándékát a Vizsgaközponttal: info@telcvizsga.hu
A vizsgát követő három munkanapon belül a vizsgázó határidőn túli lemondási kérelmet nyújthat be a vizsgától való távolmaradás indokának megadásával. Ezt követően a Vizsgaközpont egyedi elbírálás alapján dönt a kérelem ügyében.

Lépjen velünk kapcsolatba: