A vizsga meghiúsulása

a jelentkező átirányítása

Kisszámú vizsgázó esetén – országosan 20 fő alatt valamelyik vizsgatípusból – a Vizsgaközpont dönti el a telc GmbH-val történt egyeztetés után, hogy a vizsgahely megtarthatja-e a vizsgát, vagy pedig a vizsgázókat másik vizsgahelyre irányítja. Amennyiben a vizsgázó nem kíván élni az átirányítási lehetőséggel, kérheti a teljes vizsgadíj visszatérítését, vagy kérelmet nyújthat be egy másik vizsgaidőpont megjelölésével.

Ebben az esetben a halasztás díjmentes!

Amiket mások kérdeztek …

GYAKORI KÉRDÉSEK
Amennyiben a visszavonás megtörténik a vizsga előtti 32. napig, a Vizsgaközpont a teljes vizsgadíjat visszatéríti. Abban az esetben, ha a 32. nap után, de a vizsgát megelőző 22. napig kerül sor a visszavonásra, a vizsgázó részleges díjvisszatérítésre jogosult.
A vizsgát többféleképpen tudja elhalasztatni: 1.) a vizsga előtti 32. napig a vizsgadíj teljes összegének visszatérítésével 2.) a vizsgát megelőző 32. nap után és a 22. nappal bezárólag részleges díjvisszatérítéssel 3.) a vizsgajelentkezés határideje után a halasztási díj megfizetésével. Minden esetben e-mailben jelezze szándékát a Vizsgaközponttal: info@telcvizsga.hu
A vizsgát követő három munkanapon belül a vizsgázó határidőn túli lemondási kérelmet nyújthat be a vizsgától való távolmaradás indokának megadásával. Ezt követően a Vizsgaközpont egyedi elbírálás alapján dönt a kérelem ügyében.

Lépjen velünk kapcsolatba: