Fogyatékkal élők kedvezményei. Egyéb speciális vizsgázók.

 

A fogyatékkal élő vagy speciális vizsgázók a magyarországi szabályozás alapján nem kaphatnak felmentést valamely készségmérés teljesítése alól. A vizsga szintjének vagy tartalmának megváltoztatására nincs lehetőség.

 

A) Eljárás a fogyatékkal élő vizsgázók esetében:

A vizsgázók jelentkezési lapjukkal együtt adhatják be igényüket kedvezményre. A Vizsgaközpont csak a jelentkezési határidőig (pótjelentkezésnél a pótjelentkezési határidőig) benyújtott kérelmek esetében vállalja bármilyen kedvezmény biztosítását. A kérelemhez orvosi igazolás másolatot kell csatolni, amelyet a Vizsgaközpont bírál el. A kedvezmény megadásáról a Vizsgaközpont írásban értesíti a vizsgázót. Ellenkező tartalmú, a vizsga előtt írásban benyújtott válasz hiányában a kedvezményt a Vizsgaközpont elfogadottnak tekinti, a vizsgázó további kedvezmény vagy igény érvényesítésére nem jogosult. A vizsgaeseményt követően kedvezmény érvényesítésére nincs lehetőség, ide nem értve a mindenki számára eljárásokat (vizsgadolgozat felülvizsgálata, megtekintése).

A Braille-írással készült feladatsort a Vizsgaközpont csak bizonyos vizsgatípusok esetében tudja biztosítani. A vizsgázónak vagy képviselőjének a vizsga előtt legalább 6 hónappal be kell nyújtania ilyen típusú igényét a Vizsgaközpontnak. A Vizsgaközpont döntéséről a vizsgázót írásban értesíti.

 

B) A fogyatékkal élők számára biztosítható kedvezmények

A Vizsgaközpont a fogyatékkal, készségzavarral élő vizsgázók számára a következő kedvezményeket tudja biztosítani. A kedvezmények biztosítása minden esetben egyedi döntést igényel:

a)  többletidő biztosítása valamely feladat megoldásánál (jellemző a készségzavarral rendelkező vizsgázóknál, így diszgráfia, diszlexia esetén)

b)  a feladatsor, a válaszlap vagy más szükséges dokumentum speciális formában való biztosítása (így a feladatsor, válaszlap nagyítása, vagy egyes vizsgáknál Braille-írással való előállítása)

c)  a gépi szöveg többszöri meghallgatása (halláskárosodással rendelkezőknél egyes esetekben)

d)  a vizsgára való beosztáskor vagy ültetéskor egyedi eljárás (pl. első sorba ültetés a magnóhallgatáskor, szóbelin első körbe való beosztás, földszinten vizsgáztatás kerekes székeseknél)

e)  egyedi méltányosság a szóbelinél – önálló (nem páros) vizsga (erősen beszédzavaros vizsgázóknál, vagy erősen halláskárosult vizsgázóknál)

f)  az akadálymentesítés feltételeinek megfelelő vizsgahelyszínre történő beosztás és/vagy személyes segítség biztosítása (mozgássérülteknél)

g) személyes segítő biztosítása (súlyos mozgásszervi problémák, végtaghiány esetében)