Ha Ön már akkreditált nyelvtanár, kérjük jelentkezzen be! A felhasználó nevéről a tanarkepzes@telc.hu címen érdeklődhet.

 

A TIT-TELC Nyelvvizsgaközpont angol és német szakos tanárok számára évente több alkalommal szervez akkreditált, 30+20 órás TELC nyelvvizsgáztatói felkészítést.

A 30 órás (3 napos) vizsgáztatói képzés után a 10 órás (1 napos) elméleti képzés és 10 órás hospitálás, így összesen 20 órás módszertani modul következik. A 20 órás (10+10) modul előfeltétele a 30 órás képzés elvégzése.

 

A képzés megnevezése

TELC tanfolyamvezető és vizsgáztató felkészítés német szakos tanároknak

FAT Lajstromszám: PLB-0223 (kreditpont értéke: 30 + 20 pont)

Engedélyszáma: 23/156/2015 (Érvényes: 2020. június 05.)

TELC tanfolyamvezető és vizsgáztató felkészítés angol szakos tanároknak

FAT lajstromszám: PLB-0222 (kreditpont értéke: 30 + 20 pont)

Engedélyszáma: 23/157/2015 (Érvényes: 2020. június 05.)

 

A képzés célja

A résztvevők a képzéseken megismerhetik a TELC nemzetközi nyelvvizsgarendszert, felkészülhetnek a rendszerben való vizsgáztatásra, illetve a vizsgára felkészítő képzések vezetésére. A kurzusok elvégzése lehetőséget nyújt a nyelvtanároknak a nemzetközi vizsgarendszer vizsgáztatói körébe való bekerülésre, amennyiben eleget tesznek a 137/2008. (V. 16.) és a 33/2014. (II. 18.) Korm. rendeletben foglalt feltételeknek.

A 30 és 10 órás képzések, valamint a 10 órás hospitálás elvégzését követően a résztvevőket beterjesztjük a Nyelvvizsgáztatási Akkreditációs Központhoz (NYAK), és az akkreditációt követően vizsgáztathatnak vizsgarendszerünkben.

 

Időpontok
 

A 30 órás vizsgáztatói alapképzések nagyobb vidéki vizsgahelyeinken, valamint Budapesten kerülnek megrendezésre. A 30 órás képzéseket vidéki vizsgahelyeink a 20 (10+10) órás képzés központi időpontjához igazodva hirdetik meg. Ezt a képzést a TIT–TELC Nyelvvizsgaközpont évente több alkalommal tartja Budapesten. A 10 órás hospitálás a következő vizsgáztatás alkalmával történik.

Az aktuális képzésekhez kapcsolódó jelentkezési lapokat a honlapunkon folyamatosan közzétesszük.

Következő 30 órás angol és német alapképzés időpontja: 

Helyszíne: TIT-TELC Nyelvvizsgaközpont - Budapest

A 30 órás képzés elvégzését követően 10 órás képzés időpontja: 

 

A jelentkezés feltételei

Vizsgáztató lehet az a személy, aki

1. az adott nyelvből

a) Magyarországon szerzett, vagy

b) az adott nyelvet hivatalos nyelvként használó országban kiállított és Magyarországon elismert, vagy

c) az Európai Gazdasági Térséghez tartozó országban kiállított és Magyarországon elismert egyetemi szintű nyelv- és irodalom szakos tanári vagy főiskolai szintű nyelv- és irodalom szakos tanári, illetve nyelvtanári szakképzettséget igazoló oklevéllel rendelkezik, és

2. az oklevél kiállítását követően legalább 3 éves oktatási gyakorlattal rendelkezik, és

3. az oklevél kiállítását követően legalább 3 éves vizsgáztatói tapasztalattal rendelkezik vagy vizsgafejlesztési tapasztalatot tud igazolni (pl.: érettségi vizsgáztatás; próbavizsgáztatás, javító vizsgák, záróvizsgáztatás, szigorlatoztatás, vagy kollokviumi vizsgáztatás, esetleg nyelvvizsgatanfolyam zárásaként vizsgáztatás stb.).

A 30 órás képzésre jelentkezési lap letölthető innen.

 

Alkalmazott módszerek

1. elméleti képzés a budapesti TIT-TELC Nyelvvizsgaközpont trénerének vezetésével

2. gyakorlati képzés (hospitálás - vizsgáztatói részvétel imitált és valós nyelvvizsgán)

 

A számonkérések módja

Képzési naponként tesztek kitöltése; videofelvétel TELC kritériumrendszer szerinti pontozása; hospitálás; reflexiós levél megírása; hospitálási jegyzőkönyv kitöltése.

 

Segédanyagok a képzéshez

Közös Európai Referenciakeret (KER) - http://www.nyak.hu/nyat/doc/ker_2002.asp

KER Online – A KER nyelvtudásszint leírásait bemutató és használatukat gyakoroltató honlap - http://www.keronline.hu/

 

 

Képzéseinkkel kapcsolatos kérdéseikre szívesen válaszolunk a tanarkepzes@telc.hu e-mail címen.

 
 
 

E-COURSE

 

Örömmel értesítünk minden kedves érdeklődőt, hogy elindult az e-Course Oktatástámogató Rendszer. Az e-Course a www.telc.hu portálon elérhető online gyakorlást, gyakorlófeladatok kezelését és intelligens oktatástámogatási lehetőségeket biztosító komplex rendszer. Az e-Course bizonyos funkciói elérhetőek a tanulók számára fejlesztett e-Tutor mobil alkalmazáson keresztül is (Android, Windows Phone, iOS), valamint az órai használatot lehetővé tévő e-Course Teacher tablet alkalmazás segítségével. 

Részletes leírást itt talál.

 

Díjszabás:

Magánszemélyeknek: 3.000 Ft+ÁFA (45 napig tartó belépési jogosultság) A magánszemélyek jelentkezési lapja letölthető innen

 

Magántanároknak: 5.000 Ft+ÁFA / hó – max. 10 felhasználó részére biztosít belépést a rendszerbe. A szerződés letölthető innen.

Nyelviskoláknak, TIT egyesületeknek, a TELC rendszer akkreditált vizsgahelyeinek: 10.000 Ft+ÁFA / hó – max. 20 felhasználó részére biztosít belépést a rendszerbe. A szerződés letölthető innen.

Általános iskoláknak, közép- és felsőoktatási intézményeknek: 20.000Ft+ ÁFA / hó – max. 20 felhasználó részére biztosít belépést a rendszerbe. A szerződés letölthető innen.

Kérjük, hogy a kitöltött és aláírt szerződéseket 3 példányban az alábbi névre és címre megküldeni szíveskedjenek:
Tudományos Ismeretterjesztő Társulat
Tóth Eszter részére
1088 Budapest, Bródy Sándor u. 16.

 

További kérdés, vásárlási igény esetén a totheszter@telc.hu e-mail címen lehet érdeklődni.