Ha Ön már akkreditált nyelvtanár, kérjük jelentkezzen be! A felhasználó nevéről a tanarkepzes@telc.hu címen érdeklődhet.

 

Felhívás

telc Vizsgáztató képzésre 2018 évben

 

A telc vizsgaközpont angol és német nyelvvizsgáihoz tartozó angol illetve német nyelvű vizsgáztató képzései 50 órás kombinált tanfolyamok online-, kontaktórás képzéssel és hospitálással.

 

Az általános nyelvű alapképzés alkalmával a Közös Európai Referenciakeretben meghatározott B1-B2 és C1 szintű vizsgák kerülnek feldolgozásra. Részletesen a B2 szintű vizsgákkal foglalkoznak a résztvevők. Először a vizsgák bemutatására és az írásbeli próbafeladatok feldolgozására kerül a sor, majd a módszertani tematikában meghatározott szempontok alapján a vizsga elméleti kérdéseire. Ezután a szóbeli próbafeladatok sajátosságainak meghatározásán keresztül jutnak el a szóbeli vizsga értékeléséhez. A résztvevők videofelvételek segítségével megtanulják a vizsgázók értékelését (pontozását), és itt kerül szó a vizsgáztatói etikáról is. A következő tematika a levélírási feladat javítása és értékelése, végezetül a résztvevők elsajátítják a „vizsgáztatás" módszertanát.

 

Jelentkezés

 1. Diploma másolat (minimum 3 éves nyelvtanári diploma és vizsgáztatói gyakorlat, pl.: érettségi, évzáró vizsgák, más rendszerben való vizsgáztatási gyakorlat, szintfelmérés, és hasonlók)
 2. NYAK személyi adatlap kitöltése
 3. Önéletrajz
 4. Képzési szerződés aláírása
 5. Titoktartási nyilatkozat aláírása a megtekintendő éles vizsgák feladatait illetően

 

Az egyes egységek tartalma

 

1. Online képzés két nap, 20 óra

2. Első élő vizsgán történő egész napos hospitálás, 10 óra

3. Egynapos kontaktórás, személyes képzés,  10 óra

4. Második élő vizsgán történő egész napos hospitálás, 10 óra

5. A továbbképzés végére kiteljesítendő tartalmi követelmények, a képzésen elsajátítottak ellenőrzésének módja

 

Elméleti, online képzés: összefoglaló teszt 60-100% közötti megírása. Amennyiben a teszt értéke 60% alatt van, a rendszer felhívja a résztvevő figyelmét, hogy a tesztet a hospitálásig meg kell ismételnie, különben nem vehet részt a hospitáláson.

Kontaktórán való aktív részvétel

Gyakorlati rész: a személyes képzés végén egy videofelvétel 70-100% közötti értékelése részletes indoklással. A gyakorlati értékelést nem lehet megismételni, ebben az esetben a teljes képzést meg kell ismételni.

Kötelező hospitálás:

A résztvevő két egész napos "éles vizsgán" vesz részt, ahol összehasonlítja addigi hallottakat az éles vizsgával. A nap végén kitölt egy hospitálási jegyzőkönyvet, amiben részletesen válaszol a kérdésekre, személyes véleményét leírja a látottakról, illetve ha szerinte különbség volt a tanultak és látottak között, azt részletesen kifejti. Értékelési szempont: összefoglaló biztos tudás a vizsga menetéről, a fogalmak helyes használata, az összefüggések felismerése.

A teljesítményértékelés formája: reflexiós levél, valamint kérdőív.

 

6. Tanúsítvány kiadásának feltételei:

 • 100%-os részvétel
 • Tesztek és vizsgapontozások sikeressége
 • Aktív részvétel a kontaktórákon
 • Egész napos hospitálás két éles vizsgán
 • Elégedettségmérés kitöltése
 • Reflexiós levél megírása

 

A részvételi díj: 28.000 Ft +ÁFA

 

A vizsgáztató képzés beosztása              

 1. Online képzés 2018. augusztusn1-14.                     
 2. Első hospitálás 2018. augusztus 18.           
 3. Kontakt órák 2018. szeptember 22.                 Helyszín: Budapest
 4. Második hospitálás 2018. október 6.      

 

Jelentkezési lapját a tanarkepzes@telc.hu címre várjuk.

Jelentkezési lap letöltése