Megtekintés

A vizsgadolgozat megtekintését írásban, a megfelelő űrlapon tudja kérvényezni a Vizsgaközponttól vagy online adhatja be kérelmét felhasználó fiókjából. Minden egyes vizsgaeseményhez a megtekintési kérelmek beérkezését, a megtekintési esemény időpontját és az egyéb határidőket a honlapon elérhető Vizsganaptár tartalmazza. A határidőktől eltérni nincs lehetőség. A határidőn túl érkezett megtekintési kérelmeket a vizsgaközpont nem teljesíti.

Mindig csak a legutolsó vizsgaidőszak vizsgadolgozatai tekinthetők meg.

A megtekintésre a Vizsgaközpont hivatalos helyiségében (1088 Budapest, Bródy Sándor u. 16.) Budapesten kerül sor.

A megtekintés során a 137/2008 (V.16.) Kormányrendelet szabályozása alapján járunk el: „A vizsgázó minden írásban teljesített nyelvvizsga-feladatát, a feladatok megadásával és az értékelési útmutatóval egyetemben, valamint szóbeli teljesítményének értékelését megtekintheti, és saját megoldásairól kézzel másolatot készíthet."

A vizsgázó számára hozzáférhetővé tesszük az alábbi anyagokat:

  • vizsgafeladatot, amelyről a megtekintés során kép-, és hangfelvételt nem készíthet, mivel a feladatsor és a megoldó kulcs szerzői jogvédelem alatt állnak. Ezen okból kifolyólag ezekből semmit nem másolhat le vagy jegyzetelhet ki, eltulajdonításuk, jogtalan felhasználásuk is tilos.

  • válaszlapját és levelét másolatban. A válaszlapon feladatok egy része feleletválasztós, tehát a vizsgázók válaszaikat (a-b-c-d-e-f, stb) satírozással jelölik a válaszlapon. A dolgozatokat a frankfurti TELC gGmbH Központban értékelik. Az olvasott szövegértés, valamint a hallott szöveg értése feladatot (a vizsgázó által bejelölt válaszokat) számítógép (scanner) javítja, melynél a javításban elvileg nincsen hibázási lehetőség. Vizsgabiztonsági okokból, az anyagokat a frankfurti TELC gGmbH őrzi.A vizsgázó az általa írt levelekről készíthet írásos másolatot a fejléces lepecsételt papírra, a vizsgaközpont által biztosított tollal. (A levélfeladatot és szempontjait a már említett okokból nem másolhatja ki.) Gépi másolásra nincs lehetőség.

  • értékelési útmutatót, amely tartalmazza a nyelvvizsga szerkezetét, az írásfeladat értékelési szempontjait valamint a szóbeli vizsga értékelési szempontját. (Megtalálható a http://telc.hu/web/guest/vizsga-informacio oldalon is).

  • megoldó kulcsot (nyomtatott vagy kivetített formában), amely szintén szerzői jogvédelem alatt áll, ezért azt sem írhatja vagy jegyzetelheti le

  • jegyzetpapírt, a Vizsgaközpont által kiosztott fejléces és pecsétes lap 

  • tollat – színes, zselés toll (Ezzel a tollal lehet csak jegyzetet készíteni.)

A vizsgázónak a megtekintésre jogszabály szerint (legalább) 45 perc áll rendelkezésre.

A vizsgaanyag másolatát minden esetben csak a vizsgázó saját maga tekintheti meg, (harmadik félre nem ruházható át). Ha valaki (szülő, tanár, barát) elkíséri a megtekintésre, nekik biztosítunk másik helyiséget, ahol helyet tudnak foglalni és meg tudják várni, amíg a vizsgázó a megtekintésen részt vesz. A kiskorú (18 év alatti) vizsgázóval együtt, a szülő is jelen lehet a megtekintésen, személyazonossága igazolását követően.

A megtekintés nem azonos a felülvizsgálattal.