Megtekintés

 

A vizsgadolgozat megtekintését írásban, a megfelelő űrlapon kell kérni a Vizsgaközponttól. Minden egyes vizsgaeseményhez a megtekintési kérelmek beérkezését, a megtekintési esemény időpontját és az egyéb határidőket a honlapon elérhető Vizsganaptár tartalmazza. A határidőktől eltérni nincs lehetőség. A határidőn túl érkezett megtekintési kérelmeket a vizsgaközpont nem teljesíti.

A vizsgázó minden írásban teljesített nyelvvizsga-feladatának másolatát, a feladatok megadásával és az értékelési útmutatóval egyetemben, valamint szóbeli teljesítményének értékeléséről készült másolattal megtekintheti, és saját megoldásairól legalább 45 perc időtartamban kézzel másolatot készíthet.

A szóbeli felvételeket a megtekintés során nincs lehetőség lejátszani.

Gépi másolásra nincs lehetőség.

A megtekintésre a Vizsgaközpont hivatalos helyiségében (1088 Budapest, Bródy Sándor u. 16. vagy 1016 Budapest, Sánc u. 3/B.), Budapesten kerül sor, arról jegyzőkönyv készül.

A vizsgadolgozat megtekintésén csak a vizsgázó vehet részt. Kivétel ez alól, ha a vizsgázó kiskorú. Kiskorú vizsgázó esetében a megtekintésen a vizsgázó törvényes képviselője is részt vehet, személyazonossága igazolását követően.

A megtekintés során csak a Vizsgaközpont által biztosított papírra és a helyben kapott írószerrel lehet jegyzetet készíteni. Képrögzítő eszköz használata tilos.

A nyelvvizsga-feladatok és megoldó kulcsok szerzői jogvédelem alatt állnak, eltulajdonításuk, jogtalan felhasználásuk tilos.

A megtekintés nem azonos a felülvizsgálattal.