Nyelvvizsga-bizonyítványokkal kapcsolatos információk

 

A TELC Nyelvvizsgaközpontban letett sikeres vizsgáról/részvizsgáról a vizsgázó államilag elismert nyelvvizsga-bizonyítványt és nemzetközi nyelvvizsga-bizonyítványt kaphat az alábbiak szerint:

 
Államilag elismert angol (B1, B2, C1 szint) és német (A2, B1, B2, C1 szint) vizsgánál:

- sikeres komplex vizsga esetén: komplex államilag elismert nyelvvizsga-bizonyítványt és nemzetközi bizonyítvány
- sikeres részvizsga esetén (szóbeli vagy írásbeli rész) államilag elismert részbizonyítványt és nemzetközi részbizonyítványt

 

Államilag nem elismert, honosítható angol A2, francia, olasz, orosz, spanyol (A2, B1, B2 szint), török (B1, B2, C1 szint) vizsgánál:

Sikeres komplex vizsga esetén: nemzetközi bizonyítványt kapnak a vizsgázók, amely honosítható a Nyelvvizsgáztatási Akkreditációs Központnál, ezzel kapcsolatosan részletes információt a www.nyak.hu honlapon talál.

 

Változások a nyelvvizsga típusának elnevezésében a nyelvvizsga-bizonyítványokban:

A 137/2008.(V.16.) Korm. rendelet (hatályos: 2008. június 16-tól) bevezetése az alábbiak szerint érinti a nyelvvizsgáztatásban használt fogalmakat:

A nyelvvizsga-bizonyítványok típusának megnevezése az eddigi A, B, C típus helyett a továbbiakban: szóbeli, írásbeli, komplex.

A betűk pedig egyértelműen a KER (Közös Európai Referenciakeret) szintek elnevezését jelölik: belépőfok – A2, alapfok - B1, középfok - B2, felsőfok - C1.

 

Bizonyítvány átvétele:

A bizonyítványok személyes átvételére a vizsgaközpont minden vizsgaidőszak után meghirdeti a honlapon azt az időpontot, amikortól átvehetőek a bizonyítványok.

Minden vizsgázó azon a vizsgahelyen tudja átvenni a bizonyítványát, ahova a jelentkezését leadta.

Azoknak a vizsgázóknak, akik szabályosan megcímzett, felbélyegzett borítékot csatoltak a jelentkezési lapjukhoz és előre kérték a postázást a Vizsgaközponttól, postai úton juttatjuk el ajánlott küldemény formájában. A TELC Nyelvvizsgaközpont nem tud felelősséget vállalni a dokumentum címzetthez való megérkezéséért. A sikertelen vizsgáról a Vizsgaközpont értesítést küld, eredménylap formájában, amelyben feltüntetjük a maximális és az elért pontszámot.

 

Államilag elismert bizonyítvány javítása:

Bizonyítvány újranyomtatása a bizonyítvány kiállítását követő egy naptári éven belül lehetséges és csak névelírás esetén történik meg. Születési hely és születési dátum elírása, második keresztnév pótlás esetében a Nyelvvizsgáztatási Akkreditációs Központ (NYAK) egy úgynevezett Hatósági Igazolást állít ki, amely a meglévő nyelvvizsga-bizonyítvánnyal együttesen érvényes, államilag elismert nyelvvizsga-bizonyítványnak minősül.

 

Az újranyomtatás folyamata:

Ha a névben kell javítást végezni, és az elírás a Nyelvvizsgaközpont, vagy az adott vizsgahelyek figyelmetlenségéből adódott, úgy díjmentesen intézzük az javítást. Amennyiben az elírás a jelentkező saját hibájából történt, úgy a javítás díja 2 500 Ft.

A javításhoz szükséges egy kérelem kitöltése és az eredeti bizonyítvány leadása, az eljárás időtartama 30 nap. A dokumentumokat az adott vizsgahelyen – ahol a vizsgázó jelentkezett a nyelvvizsgára – kell benyújtani.

 

Nemzetközi nyelvvizsga-bizonyítvány, eredménylap javítása:

A nemzetközi nyelvvizsga-bizonyítványok javítása a németországi értékelő központban, Frankfurtban történik. A vizsgázónak az eredeti bizonyítványt az adott vizsgahelyen kell leadnia újranyomtatás céljából, amely továbbítja azt a TIT-TELC Nyelvvizsgaközpontba. A javítási eljárás időtartama 60 nap. A javítás költsége, amennyiben a jelentkező saját maga rontotta el az adatot 2.500 Ft.

 

Elveszett magyar államilag elismert bizonyítvány pótlása:

Ha a vizsgázó elveszítette a magyar államilag elismert bizonyítványát, ugyanarról a vizsgáról még egyszer nem kaphat bizonyítványt, csak ún. másodlatot. Ebben szerepel az eredeti bizonyítvány száma és az anyakönyvi szám is. A másodlat az elveszett bizonyítványról és az abban szereplő adatokról szóló igazolás, amely azonos értékű az eredeti bizonyítvánnyal.

Az államilag elismert nyelvvizsga-bizonyítványokról másodlatot a Nyelvvizsgáztatási Akkreditációs Központnál (NYAK) kell kérni. (www.nyak.hu)

 

Elveszett nemzetközi bizonyítvány pótlása:

Amennyiben a vizsgázó elvesztette a nemzetközi bizonyítványát, vagy az eredménylapját, és arról duplikát példányt szeretne, ezt a vizsgahelyen kérelmezheti, ahol jelentkezett a nyelvvizsgára. A frankfurti vizsgaközpont vizsgákkal kapcsolatos dokumentumokat, adatokat 10 évig őriz meg. 10 évnél régebbi vizsga esetén nem tudunk duplikát bizonyítványt kiállíttatni, és ilyen esetben a rontott bizonyítvány javítása sem lehetséges.

A duplikát példány költsége 2.500 Ft, megérkezésének időtartama 60 nap.

 

A javítás, duplikát bizonyítvány díját minden esetben a TIT OTP Banknál vezetett 11708001-20522234 számú bankszámlára kell befizetni.